Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning distriktssköterska

75 hp

Höst

50%

CAMPUS ERSTA/DIGITAL

Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag och kommer få en ännu mer avgörande roll i framtiden. Som distriktssköterska arbetar du med människor i alla åldrar och hälsotillstånd. Arbetet är självständigt, varierande och omfattar allt från barnhälsovård och elevhälsa till hemsjukvård och distriktssköterskemottagningar i primärvården. Distriktssköterskor bedriver omvårdad på avancerad nivå med en unik bredd som omfattar såväl egna mottagningar och patientutbildning som bedömningar och vårdåtgärder, samt förskrivning av läkemedel och hjälpmedel för en rad tillstånd. Det ingår att arbeta förebyggande men också att stödja dem som redan har en långvarig sjukdom att leva ett gott liv. Målet är att utbilda distriktssköterskor som är väl förberedda för framtidens primärvård.

Specialistutbildningen med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng, bedrivs som deltidsstudier och ges i stora delar nätbaserat. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår med fokus på barn och ungdomar, samt på vuxna och äldre. Utbildningen ger dig kompetens att som specialistsjuksköterska självständigt bedriva vård inom primärvård och omfattar förebyggande arbete och hälsofrämjande aspekter samt kunskaper att möta personer med långvariga sjukdomstillstånd på individ- och samhällsnivå. Ett särskilt fokus kommer att ligga på vård och lärande vid långvarig ohälsa för personer i alla åldrar inom primärvård.

Fokus på innehållet är primärvård som utgör basen för hälso-och sjukvården i Sverige där distriktssköterskan har en nyckelfunktion och möter personer i alla åldrar. Utbildningen innebär självstyrt lärande som ska ge distriktssköterskan avancerade kunskaper som kan användas inom barnhälsovård och elevhälsa, men även hemsjukvård samt på olika specialistsjuksköterskemottagningar i primärvården, men även inom kommunal hälso- och sjukvård. Det ingår förskrivningsrätt och sjukdomslära i programmet samt utprovning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Programmets huvudområde är vårdvetenskap. Studierna ger dig som specialistsjuksköterska goda förutsättningar att möta dagens och morgondagens vårdbehov inom primärvård.

KURSER I PROGRAMMET

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och följande kurser ingår:

  • Barnhälsovård och elevhälsa, 7, 5 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) barn-hälsovård och elevhälsa 7,5 hp
  • Etik inriktning primärvård, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
  • Hälsopedagogik och vård vid långvarig ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), primärvård, 7,5 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp
  • Farmakologi och sjukdomslära med riktad förskrivningsrätt, 15hp

Kurserna verksamhetsförlagd utbildning sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor (32 timmar/vecka).

programstart och obligatoriska kursdagar

Programstart är 26 augusti 2021. Campusförlagda kursdagar, 6 träffar/termin.


BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som
1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.


Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 75
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT21
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 februari 2021
Sista ansökningsdag: 15 mars 2021

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är den 15 mars för specialistprogrammen. Se terminstiderna här.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade