Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Masterprogram i vårdvetenskap - palliativ vård

Ingen antagning till höstterminen 2020.

Utbildningen vänder sig till dig som har ett särskilt intresse av att arbeta med och utveckla palliativ vård. Utbildningens mål är att utifrån olika teoretiska perspektiv ge fördjupade kunskaper om hur du tillsammans med patient, närstående och det övriga vårdteamet kan planera, genomföra, dokumentera och utvärdera vård - en vård där patientens och närståendes egna kunskaper och resurser tas tillvara. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om olika dimensioner av lidande och smärta samt om hur hälsa och välbefinnande kan främjas när livet går mot sitt slut.

Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård vänder sig till dig som är intresserad av vidare forskning och det kan vara en förberedelse för forskarstudier. Det ger också kompetens för uppdrag som ledare eller vård/organisationsutvecklare.

Undervisningen följer ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. I varje kurs ingår faktisk undervisning på campus, vanligtvis omkring fem dagar.

Kurser inom programmet

Döden i samhället 7, 5 hp
Den palliativa vårdens etik och värdegrund 7,5 hp
Palliativ medicin 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I 7,5 hp
Identitet, kropp och värdighet 7,5 hp
Den mångdimensionella smärtan och dess lindring 7,5 hp
Närstående och familjens situation i palliativ vård 7,5 hp
Ledarskap i flexibla organisationer 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II 7,5 hp
Sorg, tröst och mening 7,5 hp
Självständigt arbete 30 hp
Valbara kurser, 15 hp

Obligatoriska kursdagar

Information kommer senare

ANTAGNING

Antagning sker endast till höstterminen, ansökan görs alltså på våren.

BEHÖRIGHET

För antagning till masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård vid Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som

  1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
  2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
    att tillgodogöra sig utbildningen.Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den sökande som har professionskunskap inom vårdområdet som inbegriper en kandidatexamen i vårdvetenskap, socialt arbete eller medicinsk vetenskap, eller motsvarande.

Senast uppdaterad: .

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart:
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag:

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.se. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Mer Information

Antagning sker endast till höstterminen.

Information lämnas av
Studierektor Malin Olsson
Telefon: 076 636 50 53

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade