Exempel på uppdragsutbildningar som kan anordnas på plats hos er eller på högskolan

Kontakta oss gärna för mer information om kursexemplen nedan eller om du är intresserad av en utbildning som inte finns här.

Nedan är en lista på utbildningar som redan finns färdiga.

Denna sida finns för att inspirera arbetsgivare till kursupplägg inom högskolans utbildnings- och forskningsprofil (socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi, kyrkomusik). ViIl du anmäla dig enskilt har vi aktuella kurser här

ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Arbetsrätt för chefer inom äldreomsorg

Att leda reflektionsgrupp inom vård och omsorg

Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod - utifrån systemisk teori/förhållningssätt

Att organisera arbetet kring våld i nära relationer - ansvar, ledarskap och organisation

Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem

Barn som anhöriga

Barns och ungas utveckling och samspel

Bemötande i arbetet med äldre

Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd

Case Management

Civila samhället i samhället

Det biblioterapeutiska arbetssättet

Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i psykoterapi (motsvarande steg 1)

Gruppledarutbildning för stöd till barn och unga som anhöriga

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem

Handledarutbildning i psykosocialt arbete

Hot och våld på jobbet – att bemöta utmanande beteenden i människobehandlande yrken

Högskoleutbildning i LSS

Juridisk kompetensutveckling för medicinskt ansvariga sjuksköterskor

KBT i socialt behandlingsarbete

Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen Trappan

Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen

Ledarskapsutbildning för individ- och familjeomsorgens chefer

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete

Migration och det professionella mötet

Nätverks- och områdesarbete

Palliativ vård

Professionella samtal – i mötet med personer med funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Samarbetssamtal/Familjemedling

Samtal och möten inom funktionshinderomsorgen

Socialrätt för arbetsledare

Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning - att hantera etiska och rättsliga dilemman

Socialrätt för biståndshandläggare

Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen (grundläggande)

Socialt arbete i våldsbejakande miljöer

Socialt arbete med inriktning mot barn och familjer - vidareutbildning för socialarbetare

Specifik omvårdnad vid demenssjukdom

Stöd för barn och unga i sorg

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Systematisk uppföljning i en evidensbaserad praktik

Tillämpad neuropsykiatri

Våld i nära relationer

Vårdande vid komplexa sjukdomstillstånd

Vårdetik

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Värdebaserat ledarskap

Värdighet i omvårdnad

Yrkesmässig handledning i omvårdnad

Åldrande och psykisk ohälsa – en tvärprofessionell utbildning

Äldre och missbruksproblematik

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 januari 2022