Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Våra kurser inom det civila samhället

I händelse av att läget inte är normaliserat till hösten tar vi kontakt och meddelar vilka omarbetningar som behöver vidtas i kursen vid eventuell övergång till distansundervisning.

Centrum för civilsamhällesforskning – CCF

Centrum för Civilsamhällesforskning bildades 2019, men forskning om civilsamhället har bedrivits vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 1992. Den nya centrumbildningen blir en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhälleområdet. Närmare tjugotalet forskare, såväl seniora och doktorander, är verksamma inom ramen för ett av högskolans prioriterade forskningsområden.

Läs mer här

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade