Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tornet på Campus Ersta

Ersta Sköndal Bräcke Alumni

Alumn betyder lärjunge, men nuförtiden är ordet kanske mest bekant som ett namn på en före detta student.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har ett alumnnätverk som tidigare bestod av en hemsida för att hålla kontakt med gamla klasskompisar och få nyheter från högskolan. I takt med de sociala mediernas intåg så har intresset för en särskild sida för att hålla kontakt med andra studenter minskat, så nu kommer nyheterna i stället via ett nyhetsbrev. Du som är alumn från Ersta Sköndal Bräcke högskola är välkommen att skriva upp dig för nyhetsbrevet här.

Jag vill * (obligatorisk)


Senast uppdaterad: 2021-06-10.

Kontakta alumnverksamheten
på Ersta Sköndal Bräcke högskola

E-post: alumni@esh.se

Vänföreningen för Erstautbildade sjuksköterskor

Det finns en vänförening för dig som har tagit din examen på högskolans sjuksköterskeutbildning.
Läs mer på vänföreningens sida.

Före detta student? Håll utkik efter alumnenkät

Ersta Sköndal Bräcke högskola genomför just nu en alumnenkät som skickas ut till cirka 1 700 alumner, före detta studenter, som tagit examen hos oss mellan 2014 och 2019.

Syftet med enkäten är att få en samlad bild av alumners syn på de utbildningar de gått. Högskolan vill också utforska alumners eventuella intresse av kontakt med varandra och med högskolan via alumnverksamhet.

Enkäten genomförs av Zondera och besvaras via webben. Sista svarsdatum är den 30 juni!

Personuppgifter (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ställer högre krav på oss gällande sättet vi hanterar personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar och hanterar i alumnnätverket är sådan information du själv förmedlat till oss i samband med en registrering. Det rör sig om namn, e-postadress, personnummer och information om din utbildning vid högskolan. Vi använder namn och e-post vid kommunikation. Personnummer är för att verifiera att du har gått på högskolan. Utbildningsinformationen används för att kunna kontakta delar av listan, selekterat på utbildningen.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan kommunikation till dig. Vi använder oss av MyNewsdesk som redskap för att skicka ut nyhetsbrev.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra. Du kan när som helst välja att gå ur nätverket och då tar vi bort dina uppgifter ur våra listor. Detta gör du via formuläret på den här sidan.

Om du har varit med länge i nätverket så har du förmodligen registrerat dig på webbportalen som tillhandahölls av leverantören Mira. Där fanns möjlighet att lämna fler personuppgifter. Vi har gallrat bort alla utom de som man lämnar vid en nyregistrering (se ovan).

Om du har några frågor om hanteringen av personuppgifter i alumnnätverket är du välkommen att kontakta oss på adressen alumni@esh.se.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade