Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild Bengt Börjeson

Bengt Börjeson

Bengt Börjesonpriset

Om Bengt Börjesonpriset

Sedan 2015 delar Ersta Sköndal Bräcke högskola årligen ut ett pris till minne av professor Bengt Börjeson, för viktiga insatser på det sociala området.

Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett brett fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete på högskolan. Det är därför som vi med stolthet och glädje har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller socialarbetares viktiga insatser för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Om Bengt Börjeson
Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning - som han själv kom att efterträda 1971 - och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

MER OM Tidigare pristagare

Priset delades ut första gången 2015 och gick då till författaren Susanna Alakoski. Ur juryns motivering ”Susanna Alakoski har genom sitt författarskap, såväl det dokumentära som det skönlitterära, åstadkommit en sällsynt precision i skildringen av fattigdom och utsatthet.”

2016 års pristagare var organisationen Refugees Welcome Stockholm Ur juryns motivering : ”vars snabba och resoluta insats kom tusentals nödställda till hjälp, även under mycket pressade förhållanden som rådde under den stora flyktinginvandringen 2015.”

2017 års pristagare var socialpsykologen Alain Topor. Ur juryns motivering:” För ett oförtrutet och engagerat sökande efter ny kunskap om utsatthetens villkor.”

2018 delades priset mellan två verksamheter - Budget- och skuldrådgivningen vid enheten för hemlösa på Stockholm stad och V.I.P-programmets grundare Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. VIP -programmet förebygger och förhindrar våld i nära relationer som drabbar personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Ur juryns motivering: Det är två verksamheter som länge bedrivit ett viktigt socialt arbete, med sikte på att ge människor i utsatthet möjligheter till ett värdigt liv.

Senast uppdaterad: .

Tidigare pristagare

2018:  Priset delades mellan två verksamheter: Budget- och skuldrådgivningen vid enheten för hemlösa på Stockholm stad och V.I.P-programmets grundare Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. Pressmeddelande

2017: Alain Topor
Utdelningen föregicks av seminariet Hur kan forskningen bidra till det sociala arbetets utveckling? 
Pressmeddelande

2016: Refugees Welcome
Utdelningen föregicks av seminariet Att våga och att göra – att stå upp för mänskliga rättigheter i ord, tanke och handling. Pressmeddelande

2015: Susanna Alakoski
Utdelningen föregicks av seminariet Barn i kris - då och nu. Pressmeddelande om det första Bengt Börjesonpriset 

Juryn

Juryn består av Martin Börjeson (ordf.), Cecilia Modig, Marie Sallnäs, Anna Whitaker och Kerstin Vinterhed Börjeson.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade