Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Intranät / nätverksskrivare

Anslut till intranätet utifrån

1. Länk för inloggning
2. Länk till intranätet

Åtkomst till nätverksskrivare

Det finns en printerserver som är tillgänglig från nätverket ESH-Guest. För att ansluta sig till en skrivare på denna server så klickar man på länken till den skrivare man vill ansluta sig mot och väljer ”Connect”.

Här ansluter man sig till skrivarna. Den gemensamma skrivarfunktionen kallas Followme.

Detta fungerar endast inom ESH:s väggar.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade