Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Identitetsutgivaren (Identity Provider, IdP) som hanteras av Ersta Sköndal Bräcke Högskola (högskolan)

Identitetsutgivaren (IdP) genomför autentisering på uppdrag av en tjänst som högskolan har kännedom om, antingen genom att metadata om tjänsten levereras via SWAMID-federationen eller genom att tjänsten och högskolan har en särskild överenskommelse. Beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om, syftet med tjänsten och vilken relation tjänsten har till högskolans IdP levereras en eller flera personuppgifter till tjänsten från högskolans katalogs- och behörighetssystem. Detta förfarande följer intentionerna i den svenska personuppgiftslagen (GDPR).

Alla webbtjänster får tillgång till en unik identifierare som gör att det är möjligt för användaren att göra inställningar vid en inloggning och få tillgång till samma inställningar vid nästa inloggning. Denna identifierare är unik för just denna tjänst och går inte samköra mellan olika webbtjänster. Tjänster som kategoriseras i SWAMID’s metadata med entitetskategorier får attribut i enlighet med SWAMID’s rekommendationer.

Tjänster vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, epostadress, användaridentitet, om användare är student eller verksam (anställd eller övrigt verksam) samt att användaren har ett konto hos högskolan.

Registrerade tjänster som via GÉANT Data Protection Code of Conduct följer den Europeiska unionens dataskyddsdirektiv, i Sverige personuppgiftslagen (GDPR), får tillgång till samma information.

De tjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, service för användarkonton och service för högskolans personalsystem får tillgång till användarens personnummer.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade