Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Josefine Agius

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Forskningsassistent

Telefon:

08-555 050 00

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Josefine är forskningsassistent/projektkoordinator vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes arbete fokuserar på våldsprevention och att främja jämställdhet och inkludering för hemlösa och våldsutsatta kvinnor.

Akademiska meriter

Kandidatexamen i Freds- och utvecklingsstudier med särskild inriktning på Freds- och konfliktsforskning, Uppsala universitet.
Kurser i Genusvetenskap, Uppsala universitet
Mäns våld mot kvinnor, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade