Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanna Pusa

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Post doc

Telefon:

0702-326777 

MOBIL: 0702-326777

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungagatan 127

Arbetsområden

Susanna arbetar sedan mars 2020 som postdoktor på Ersta Sköndal Bräcke högskola på halvtid inom området palliativ vård. Våren 2019 disputerade Susanna med en avhandling som fokuserar på implementering av familjecentrerad omvårdnad. Hennes forskningsområde här på Ersta Sköndal Bräcke Högskola handlar fortsatt om implementering av hälsofrämjande interventioner, mer specifikt beträffande införande och utvärdering av en utbildningsintervention i palliativ vård inom äldreomsorg.

Examina
Sjuksköterskeexamen 2005
Medicine Magisterexamen 2010
Medicine Doktorsexamen 2019

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade