Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elena Martinez Conde

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Adjunkt

Telefon:

08-555 05 000 vxl 

MOBIL: 076-636 51 48

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Bakgrund

Elena Martinez-Conde är socionm och har även en fil.kand i genusvetenskap med pedagogik som breddningsämne. Innan arbetet som socionom har Elena arbetat inom förskolan och i ledningsgrupp för förskolor, där ansvaret framförallt fokuserade handledning i demokrati-och jämlikhetsfrågor samt pedagogiska frågor. Efter socionomexamen har Elena arbetat inom socialtjänsten med barn, ungdomar och deras familjer. Först som utredande socialsekreterare och sedan som familjebehandlare.

Undervisning

Elena började att undervisa på högskolan inom utredningsmetodik parallellt med arbetet som socialsekreterare och familjebehandlare. From april 2020 har Elena arbetat heltid på högskolan och undervisat samt varit kurs -och delkursansvarig på flera terminer. Elena är också PPU-lärare. Inom ramen för uppdraget som undervisande adjunkt på högskolan har Elena undervisning och ansvar för kurser inom socialt utredningsarbete, samtalsmetodik och verksamhetsförlagd utbildning. From hösten 2021 kommer Elena också att vara ansvarig för det studiesociala stödet på högskolan, i det arbetet ingår att stödja studenter enskilt och på gruppnivå och ibland vara en länk för studenter till vidare stödfunktioner inom eller utanför högskolan.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade