Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mats Ewertzon

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Affilierad forskare

Telefon:

Telefon 2:

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Mats Ewertzons forskningsintresse är företrädesvis närstående till personer med psykisk ohälsa. Specifikt har forskningsintresset inriktats på närståendes erfarenheter av mötet med psykiatrisk vård, även andra vårdområden ingår i forskningen. Ett ytterligare intresseområde gällande närstående är stödinsatser av olika slag och dess betydelse. Mats har också genomfört utvärderingar gällande så kallade Blandade Lärande Nätverk, en modell för att utbyta erfarenheter vid utveckling av stöd riktat till närstående.

Förutom samarbete med forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har Mats samarbete med forskare i Västra Götalandsregionen och ett forskarnätverk i Norge.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Nils Sjöström, Margda Waern, Anita Johansson, Bente Weimand, Ola Johansson, Mats Ewertzon (2021). Relatives' Experiences of Mental Health Care, Family Burden and Family Stigma: Does Participation in Patient-Appointed Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) Make a Difference?
Anita Johansson, Agneta Anderzén-Carlsson, Mats Ewertzon (2019). Parents of adult children with long-term mental disorder: Their experiences of the mental health professionals' approach and feelings of alienation - A cross sectional study.
Mats Ewertzon, Elizabeth Hanson (2019). Support Interventions for Family Members of Adults with Mental Illness: A Narrative Literature Review.
Mats Ewertzon, Anette Alvariza, Elisabeth Winnberg, Janeth Leksell, Birgitta Andershed, Ida Goliath, Pardis Momeni, Åsa Kneck, Maria Skott, Kristofer Årestedt (2018). Adaptation and evaluation of the Family Involvement and Alienation Questionnaire for use in the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care
B M Weimand, P Israel, Mats Ewertzon (2018). Families in Assertive Community Treatment (ACT) Teams in Norway: A Cross-Sectional Study on Relatives' Experiences of Involvement and Alienation.
Birgitta Andershed, Mats Ewertzon, Anita Johansson (2017). An isolated involvement in mental health care: Experiences of parents of young adults.
Mats Ewertzon (2016). Utvärdering av blandade lärande nätverk: andra halvåret 2014 till år 2015
Mats Ewertzon (2016). Utvärdering av blandade lärande nätverk: år 2009 till första halvåret 2014 [Fulltext]
Mats Ewertzon (2015). Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: en kunskapsöversikt om betydelsen av stöd
Anita Johansson, Mats Ewertzon, Birgitta Andershed, Agneta Anderzen-Carlsson, Salmir Nasic, Arne Ahlin (2015). Health-Related Quality of Life: From the Perspekctive of Mothers and Fathers of Adult Children Suffering From Long-Term Mental Disorders
Mats Ewertzon, Agneta Cronqvist, Kim Lützén, Birgitta Andershed (2012). A lonely life journey bordered with struggle: being a sibling of an individual with psychosis 
Mats Ewertzon (2012). Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård
Mats Ewertzon, Birgitta Andershed, E Svensson, Kim Lützén (2011). Family member’s expectations of the psychiatric health-care professionals´ approach towards them
Mats Ewertzon, Kim Lützén, Elisabeth Svensson, Birgitta Andershed (2010). Family members´ involvement in psychiatric care: experiences of the health-care professionals´ approach and feeling of alienation.
Torbjörn Högberg, Annabella Magnusson, Mats Ewertzon, Kim Lützén (2008). Attitudes towards mental illness in Sweden: Adaptation and development of the Community Attitudes towards Mental Illness questionnaire
Mats Ewertzon, Kim Lützén, Elisabeth Svensson, Birgitta Andershed (2008). Developing the concept of family involvement and the alienation questionnaire in the context of psychiatric care

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade