Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Maria Ingemarson

Uppdragsutbildningsenheten

Titel:

Fil dr, studierektor

Telefon:

076-636 50 12

Telefon 2:

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12


FORSKNINGSOMRÅDE

Maria Ingemarson är socionom och filosofie doktor med särskilt intresse för kopplingen mellan praktik och akademi.

2018 disputerade Maria vid Karolinska Institutet. Avhandlingsarbetet rörde skolprevention, skolans roll i ungas socioemotionella utveckling och interventionsimplementering. Avhandlingen innehåller en randomiserad studie och intervjustudier av skolans förutsättningar till implementering av ett preventionsprogram. Inom avhandlingens ram genomförde Maria även en  studie kring sambandet mellan lärares klassrumsstrategier och det sociala klimatet i klassrummet, där klasser med problem med utåtagerande beteenden var av särskilt intresse. Maria har tidigare genomfört flera praktiknära utvärderingsprojekt för FoU, Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Utvärderingarna har bland annat fokuserat stöd till människor med psykisk funktionsnedsättning, hemlöshet samt olika typer av sociala projekt inom både offentlig sektor och civilsamhälle.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade