Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Rakel Eklund

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Forskare, fil dr 

Telefon:

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Rakels forskning handlar om att utveckla och utvärdera stöd till barnfamiljer där någon i familjen har en livshotande sjukdom eller har komplicerad sorg efter förlust av en familjemedlem. Jag har ett särskilt intresse för barns möjlighet att få bli hörda i olika sammanhang, och barns rättigheter. Min avhandling handlade om barn som närstående till en förälder med livshotande sjukdom, och deras erfarenheter av att delta i ”The Family Talk Intervention” (Beardslees familjeintervention) i specialiserad palliativ hemsjukvård.

Examen

2010 Legitimerad sjuksköterska
2015 Specialistutbildning i psykiatrisk vård
2015 Magisterexamen i vårdvetenskap
2020 Filosofie doktor

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Megan Weber Falk, Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2021). Breaking the silence about illness and death: Potential effects of a pilot study of the family talk intervention when a parent with dependent children receives specialized palliative home care
Rakel Eklund, Malin Lövgren, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Camilla Udo (2021). Talking about death when a parent with dependent children dies of cancer: A pilot study of the Family Talk Intervention in palliative care
Anette Alvariza, Li Jalmsell, Rakel Eklund, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs (2021). The Family Talk Intervention in palliative home care when a parent with dependent children has a life-threatening illness: A feasibility study from parents' perspectives
Rakel Eklund (2020). Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention”: Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård [Fulltext]
Rakel Eklund, Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children’s experiences of the family talk intervention when a Parent is cared for in palliative home Care: A Feasibility Study
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children’s Self-Reports About Illness-Related Information and Family Communication When a Parent Has a Life-Threatening Illness
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children's views are not taken into account in accordance with article 12 of the united nations convention on the rights of the child in the family talk intervention when a parent is cared for in palliative Care
Rakel Eklund, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Li Jalmsell, Malin Lövgren (2020). The family talk intervention for families when a parent is cared for in palliative care: potential effects from minor children’s perspectives
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2018). The family talk intervention in palliative care: a study protocol
Rakel Eklund, Martin Salzmann-Erikson (2016). An integrative review of the literature on how eating disorders among adolescents affect the family as a system – complex structures and relational processes
array Rakel Eklund (2014). Faller en så faller alla

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade