Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Lilian Pohlkamp

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Lektor, fil. dr

Telefon:

070-667 38 44

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Lilians arbete inom forskning, utbildning och klinisk verksamhet utgår huvudsakligen från frågor kring psykisk hälsa och ohälsa med ett specialintresse för utveckling av psykosocialt stöd vid livskris, sorg och förlust.

Lilians avhandlingsprojekt handlade om föräldrar som mist ett barn i cancer, deras erfarenheter av vårdtiden, deras sorg och deras psykiska hälsa. Det var en nationell enkätstudie riktad till alla föräldrar som hade mist barn i cancer i Sverige under en femårsperiod. Forskningsresultaten innefattar föräldrars psykiska ohälsa och förlängda sorg i samband med förlust samt faktorer som bidrog till återhämtning och meningsskapande. Resultaten innebär kunskap som kan förbättra det psykosociala stödet till individ och familj som är med om livshotande sjukdom eller sorg. Andra studier har belyst patientorganisationers arbete.

Examina

Sjuksköterskeexamen med specialistutbildning i psykiatrisk vård
Lärarexamen med inriktning vårdpedagogik
Psykoterapeutexamen
Doktorsexamen

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Ulrika Kreicbergs, Lilian Pohlkamp, Josefin Sveen (2021). No impact of previous evidence advocating openness to talk to children about their imminent death
Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson, Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin (2021). Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin: förändringar i organisation och relation till andra aktörer
Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin, Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson (2021). Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19-pandemin
Lilian Pohlkamp (2020). Bereaved mothers and fathers: Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer [Fulltext]
Lilian Pohlkamp (2020). Factors During a Child's Illness Are Associated With Levels of Prolonged Grief Symptoms in Bereaved Mothers and Fathers
Lilian Pohlkamp, Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2020). Parents’ views on what facilitated or complicated their grief after losing a child to cancer
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Bereaved mothers' and fathers' prolonged grief and psychological health 1 to 5 years after loss-A nationwide study.
Josefin Sveen, Susanna Jernelöv, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Viktor Kaldo (2019). Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia after the loss of a child: randomized controlled trial
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Prolonged Grief is Associated with Different Factors During the Child’s Illness for Mothers and Fathers
Josefin Sveen, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Maarten C Eisma (2019). Rumination in bereaved parents: Psychometric evaluation of the Swedish version of the Utrecht Grief Rumination Scale (UGRS).
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Holly G Prigerson, Josefin Sveen (2018). Psychometric properties of the Prolonged Grief Disorder-13 (PG-13) in bereaved Swedish parents.
Elisabeth Winnberg, Ulrika Winnberg, Lilian Pohlkamp, Anette Hagberg (2018). What to Do with a Second Chance in Life?: Long-Term Experiences of Non-carriers of Huntington's Disease
Josefin Sveen, Lilian Pohlkamp, Joakim Öhlén, Jonas Sandberg, Kristina Brandänge, Petter Gustavsson (2016). Posttraumatic stress among not-exposed traumatically bereaved relatives after the MS Estonia disaster

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade