Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Maria Norinder

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Adjunkt/doktorand PFC

Telefon:

076-636 50 72 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

ARBETSOMRÅDEN

Maria är doktorand vid högskolans forskarutbildning Människan i välfärdssamhället med inriktning mot palliativ vård på Institutionen för vårdvetenskap. Hennes avhandlingsarbete handlar om ett personcentrerat stöd för närstående till patienter med livshotande sjukdom. Forskningsprojekt utforskar erfarenheter och möjliga effekter av ”Ditt behov av stöd” i svensk hemsjukvårdskontext, från både närståendes och vårdpersonals perspektiv. Formuläret ”Ditt behov av stöd” är en svensk version av The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) och innefattar 14 frågor/områden som utvecklats för bedömning av närståendes stödbehov. För användning i klinisk vård är ”Ditt behov av stöd” integrerad i en personcentrerad process med ett förhållningssätt som guidar arbetet med bedömning och beslut av stödinsatser. Den personcentrerade processen består av fem steg.

Examen

2005 Leg. sjuksköterska
2016 Masterexamen inom vårdvetenskap med inriktning palliativ vård

Handledare

Anette Alvariza
Susanne Lind
Kristofer Årestedt

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade