Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elisabeth Bos Sparén

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Med dr. 

Telefon:

076-636 51 03

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Elisabeth har bakgrund som distriktssköterska och verksamhetschef inom primärvården. Hon undervisar bland annat i folkhälsovetenskap och verksamhetsförlagd utbildning, är även behjälplig inom områdena vårdetik och livsåskådningsvetenskap.

forskningsområden

Disputerade november 2014 på Karolinska Institutet. Det övergripande syftet med avhandlingen var att identifiera faktorer i den kliniska lärande miljön inom primärvården kontext som baseras på sjuksköterskestudenters och handledares perspektiv.

Uppdrag

Elisabeth är vårdsakkunnig sjuksköterska i allmänmedicinska rådet och omvårdnadsrådet inom hälso – sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget innebär bland annat att följa utvecklingen inom specialiteten ur ett helhetsperspektiv; vårdutveckling, omvårdnadsfrågor, ta fram/granska/sprida riktlinjer, samt ta del av aktuell forskning.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade