Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tove Godskesen

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, docent - inriktning vårdetik & forskningsetik  

Telefon:

070-731 70 20


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

FORSKNING

Tove E. Godskesen är sjuksköterska och har doktorsexamen i medicinsk vetenskap och bioetik. Hennes forskning tar sin utgångspunkt i etiska frågor med ett tydligt kliniskt perspektiv. Ett särskilt intresseområde utgör etiska utmaningar i klinisk läkemedelsforskning, inte minst frågor om samtyckesprocessen och hur forskning och vård kan integreras. Ett annat intresse är de stora etiska utmaningar som möter palliativ vård. Hennes forskning spänner över många olika etiska områden, såsom vårdetik, omvårdnadsetik, medicinsk etik, forskningsetik, folkhälsetik och empirisk etik.

UNDERVISNING

Tove E. Godskesen har bred erfarenhet av undervisning vid Uppsala universitet, som tidigare lektor vid Högskolan i Gävle, och nu vid Ersta Skönal Bräcke högskola. Hon undervisar främst i etik, forskningsetik och vårdetik på sjuksköterskeutbildningen samt på specialistutbildningarna i palliativ och psykiatrisk vård.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Simen A Steindal, Andréa Aparecida Goncalves Nes, Tove E. Godskesen, Susanne Lind, Alfhild Dihle, Anette Winger, Jane Österlind, Fredrik Solvang Pettersen, Heidi Holmen, Anna Klarare (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review
Emma Lundin, Tove Godskesen (2021). End-of-life care for people with advanced dementia and pain: a qualitative study in Swedish nursing homes
Lena Palmryd, Åsa Rejnö, Tove Godskesen (2021). Integrity at end of life in the intensive care unit: a qualitative study of nurses' views
Tove Godskesen, Sara Frygner Holm, Anna T. Höglund, Stefan Eriksson (2021). YouTube as a source of information on clinical trials for paediatric cancer
Mirko Ancillotti, Stefan Eriksson, Tove Godskesen, Dan I. Andersson, Jessica Nihlén Fahlquist (2020). An Effort Worth Making: a Qualitative Study of How Swedes Respond to Antibiotic Resistance
Zandra Engelbak Nielsen, Stefan Eriksson, Laurine Bente Schram Harsløf, Suzanne Petri, Gert Helgesson, Margrete Mangset, Tove Godskesen (2020). Are cancer patients better off if they participate in clinical trials?: A mixed methods study
Åsa Rejnö, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt, Gunilla Silfverberg, Tove E. Godskesen (2020). Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy
Tove Godskesen (2020). Inte bättre behandling i läkemedelsstudier
Simen A. Steindal, Andréa Aparecida Gonçalves Nes, Tove Godskesen, Alfhild Dihle, Susanne Lind, Anette Winger, Anna Klarare (2020). Patients’ Experiences of Telehealth in Palliative Home Care: Scoping Review
Sebastian Gabrielsson, Stefan Eriksson, Tove Godskesen (2020). Predatory nursing journals: A case study of author prevalence and characteristics
Mirko Ancillotti, Stefan Eriksson, Dan I. Andersson, Tove Godskesen, Jessica Nihlén Fahlquist, Jorien Veldwijk (2020). Preferences regarding antibiotic treatment and the role of antibiotic resistance: a discrete choice experiment
Tove E. Godskesen, Petri Suzanne, Stefan Eriksson, Arja Halkoaho, Margrete Mangset, Zandra Engelbak Nielsen (2020). The culture of hope and ethical challenges in clinical trials: A qualitative study of oncologists and haematologists’ views
William Bülow, Tove Godskesen, Gert Helgesson, Stefan Eriksson (2020). Why unethical papers should be retracted
Tove Godskesen, Stefan Eriksson (2019). Selektiv rapportering av kliniska prövningar [Fulltext]
Gert Helgesson, William Bülow, Stefan Eriksson, Tove E. Godskesen (2019). Should the deceased be listed as authors?
Ulrika Skogeland, Isabelle de Monestrol, Tove E. Godskesen (2018). Experiences of Individuals Awaiting Lung Transplantation
Tove E. Godskesen (2018). God vård innebär att sällsynta sjukdomar ges resurser. [Fulltext]
Stefan Eriksson, Tove Godskesen, Lars Andersson, Gert Helgesson (2018). How to counter undeserving authorship
Mirko Ancillotti, Stefan Eriksson, Jorien Veldwijk, Jessica Nihlén Fahlquist, Dan I Andersson, Tove Godskesen (2018). Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions.
Tove E Godskesen, Josepine Fernow, Stefan Eriksson (2018). Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway.
Robert Spörndly, Stefan Eriksson, Tove Godskesen (2018). Representation of Ethnic Minoritites in Swedish Clinical Cancer Trials: A Qualitative Study of Physicians' Experiences
Tove Godskesen, Petri Suzanne, Stefan Eriksson, Arja Halkoaho, Margrete Mangset, Merja Pirinen, Zandra Engelbak Nielsen (2018). When Nursing Care and Clinical Trials Coincide: A Qualitative Study of the Views of Nordic Oncology and Hematology Nurses on Ethical Work Challenges
Ulrika Skogeland, Isabelle de Monestrol, Tove E. Godskesen (2018). WS18.1 Waiting for lung transplant, manifold experiences: a literature review
Tove Godskesen, Ulrik Kihlbom (2017). "I Have a Lot of Pills in My Bag, You Know": Institutional Norms in the Provision of Hope in Phase I Clinical Cancer Trials.
Tove Godskesen (2016). Cancerpatienter i kliniska prövningar
Tove Godskesen, U Kihlbom, K Nordin, M Silén, P Nygren (2016). Differences in trial knowledge and motives for participation among cancer patients in phase 3 clinical trials.
Tove Godskesen, M G Hansson, P Nygren, K Nordin, U Kihlbom (2015). Hope for a cure and altruism are the main motives behind participation in phase 3 clinical cancer trials.
Tove Godskesen (2015). Patients in Clinical Cancer Trials: Understanding, Motivation and Hope
Tove Godskesen, Peter Nygren, Karin Nordin, Mats Hansson, Ulrik Kihlbom (2013). Phase 1 clinical trials in end-stage cancer: patient understanding of trial premises and motives for participation

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade