Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna Holmqvist

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Fil dr, post doc

Telefon:

0766-36 51 22


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12, plan 2

BAKGRUND

Anna Holmqvist är fil. dr. i social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Hon har sedan tidigare en pol. mag. examen i statskunskap från Uppsala universitet och en fil. kand. examen i sociologi från Lunds universitet.

FORSKNING

Anna Holmqvist disputerade i januari 2020 med avhandlingen Integritet på undantag? En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer. Avhandlingen har skrivits i ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället.

I avhandlingen utforskas barns förutsättningar för röst i patientlagen och patientorganisationer, med särskilt fokus på frågor om barns autonomi och integritet. Avhandlingen består av två studier. I studien av patientlagen har barns förutsättningar för röst undersökts, utifrån hur barns rättigheter som patienter konstrueras och vilken position barn som patienter ges genom lagen. Vad studien visar är att barns makt över sin egen situation som patient begränsas och lagen lämnar utrymme för att kränka barns integritet när de är patienter. I studien av patientorganisationer har fokus varit på organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter, och vilken position barn ges i dessa organisationer. Studien visar att i framtagandet av patientlagen har patientorganisationerna i rollen som remissinstans inte varit några tydliga röstbärare för barns rättigheter som patienter. För att ta reda på vilka möjligheter barn har att styra patientorganisationers agenda, har bland annat barns möjligheter till medlemskap i organisationerna utforskats. Resultatet visar att det är oklart hur barn kan påverka organisationerna. En fördjupad studie av fyra patientorganisationer pekar på att föräldrar tycks bli en slags röstbärare för barns rättigheter som patienter i organisationerna. I vissa fall kan barns röster användas för organisationers syften, till exempel för att samla in pengar, vilket väcker etiska frågor om barns integritet.

PÅGÅENDE FORSKNING 

Anna har en anställning som post doc inom ramen för forskningsprojektet ”Företrädarskap – om marginaliserade grupper i förhandlingsvälfärden och i rättighetssystemets hantering av välfärd och värdighet”. Se vidare Forskning/Välfärdsrätt/Forskningsprojekt inom välfärdsrätt.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade