Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna O'Sullivan

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Doktorand

Telefon:

076-6365025

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Doktorand/forskare.
Syftet med Annas avhandlingsprojekt är att undersöka aspekter av kvalitet och jämlikhet i vården under de sista tre månaderna i livet för personer med livsbegränsande sjukdom, från efterlevande närståendes perspektiv. Avhandlingsprojektet har en retrospektiv enkätdesign med enkäten VOICES (SF) (Views of Informal Carers- Evaluation of Services). Urvalet består av 485 efterlevande närstående till personer med livsbegränsande sjukdom, som dog på fyra sjukhus i två sjukvårdsregioner i Sverige. VOICES (SF) innehåller frågor om viktiga aspekter av palliativ vård på flera olika vårdplatser.

Examina

2015 Magisterexamen i omvårdnad
2009 Specialistutbildning i operationssjukvård
2006 Sjuksköterskeexamen- kandidatexamen i Omvårdnad
2006 Kandidatexamen i engelska

Handledare

Huvudhandledare: Docent Cecilia Larsdotter, f.d. Håkanson, Ersta Sköndal Bräcke högskola och prefekt vid
Sophiahemmets högskola
Bihandledare: Professor Anette Alvariza, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade