Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Linnea Lundgren

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Fil.dr, adjunkt

Telefon:

0701-493475

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

Arbetsområden

Linnea är forskare vid Centrum för Civilsamhällesforskning och adjunkt vid IDKT där hon undervisar i religionsbeteendevetenskap. Hennes primära forskningsintresse rör frågor om religion och civilsamhälle, relationen mellan stat och civilsamhälle och religiös förändring i samtida Sverige.

I sin avhandling ” A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019” studerades statens syn och reglering av vilka värden och principer som har varit vägledande för politiken i förhållande till religiösa minoriteter.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade