Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hannes Rolf

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Postdoktor i social välfärd

Telefon:

076-636 51 33

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Hannes forskning fokuserar främst på skärningspunkten mellan sociala rörelser och intresseorganisationer och dessas agerande som kravställande aktörer. Hans avhandling var en studie av hyresgäströrelsens framväxt fram till andra världskriget. Han undersökte särskilt hur framväxten av hyresgästorganisationer och en konfliktrepertoar förändrade maktförhållandena på hyresmarknaden och i förlängningen bidrog till den internationellt sett unika ställning som partsorganisationerna har haft på den svenska hyresmarknaden. 

Utöver forskningen handleder Hannes och undervisar på grund- och avancerad nivå.

Hannes är affilierad till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala Universitet.

Examen
Fil. Dr i social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke högskola 2020
Filosofie masterexamen i historia, Stockholms universitet 2015
Gymnasielärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm 2007

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade