Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Susanne Larsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Doktorand

Telefon:

070-2263351


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Susanne har en doktorandtjänst vid Institutionen för socialvetenskap i ett samarbete med Södertälje Kommun.

Min avhandling fokuserar förutsättningar för personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning att, utifrån sin funktionsnedsättning, kunna utöva det självbestämmande de som andra har rätt till (tredje artikeln FN, 2006; §6 SFS 1993:387). Detta inom ramen för sin LSS-insats gruppboende och/eller daglig verksamhet.

Tidigare examen 
Förskollärare, fil. kand. i pedagogik, barn och ungdomsvetenskaplig variant, samt fil. mag. i vårdpedagogik. Mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade