Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Rebecka Andersen

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Doktorand

Telefon:


E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N, 3 tr

Arbetsområden

Jag är intresserad av det civila samhällets insatser inom socialt arbete ur ett historiskt perspektiv. Mitt avhandlingsprojekt behandlar villkoren för ansvarsfördelning mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden, där en uppfostringsanstalt för flickor 1900-1950 utgör forskningsobjekt. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan stat och frivilligt välgörenhetsarbete under tiden för socialpolitikens utformning. I denna kontext blir idén om hemmet en central tankefigur, och jag vill studera tidens familje- och hemideal betydelse för arbetet med utsatta ungdomar.

Examen

Filosofie magister i idéhistoria, Södertörns högskola

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade