Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna Mankell

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Doktorand

Telefon:

076-636 50 65

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N, 3 tr

Arbetsområden

Jag är doktorand på avdelningen för forskning om det civila samhället vid Institutionen för socialvetenskap, och associerad till forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning, inst. för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Min bakgrund är inom statsvetenskap med ett särskilt intresse för relationen stat-civilsamhälle inom vård- och omsorg.

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag vilken funktion som kollektivt deltagande fyller inom sjukvården, både på lokal, regional och nationell nivå, mot bakgrund av två större förändringsprocesser som präglar vården idag - individualisering och marknadisering. Ambitionen är att avhandlingen ska utöka den relativt ringa forskningen om patientföreningars roll som påverkansaktörer inom sjukvården, samt att fördjupa kunskapen om landsting och regioners kanaler för delaktighet.

2012-2015 arbetade jag som forskningsassistent i forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Jag arbetade då främst med forskning rörande politisk styrning, uppföljning och marknadisering av vård och omsorg.

Examen:
Politices Master, Uppsala universitet

Handledare:
Docent Johan Vamstad, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Med Dr Mio Fredriksson, Uppsala Universitet

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade