Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Josefin Sveen

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Docent, medicinsk psykologi (tjänstledig fr o m 2021-01-01)

Telefon:

073-866 70 87

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

arbetsområden

Josefin bedriver forskning om psykosociala aspekter av traumatiska och svåra händelser. Forskningsprojekten berör främst posttraumatisk stress och förlängda sorgereaktioner, samt interventionsstudier för att utvärdera psykosociala stödinsatser hos barn och vuxna efter en svårhändelse.

Med stöd från Barncancerfonden utvärderas en internetbaserad kognitiv beteende-terapibehandling för insomni hos föräldrar som mist ett barn i cancer. Ett annat projekt, med stöd från Barncancerfonden, är utveckling och utvärdering av en smartphone applikation om sorg och förlängdsorg, som riktar sig till föräldrar som mist ett barn i cancer.

Jag undersöker även psykologiska processer, som ältande och undvikande, och dess betydelse för sorgeprocessen.

AFFILIERING

Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Akademiska meriter & examen

2017 Docent i medicinsk psykologi, Uppsala universitet
2011 Medicine doktor i psykiatri,  Uppsala universitet
2004 Master of Science in Clinical Neuroscience, Institute of Neurology, University College London
2003 Bachelor of Science in psychology, London Metropolitan University

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Christina Melin-Johansson, Josefin Sveen, Malin Lövgren, Camilla Udo (2021). A third of dying patients do not have end-of-life discussions with a physician: A nationwide registry study
Charlotte Angelhoff, Josefin Sveen, Anette Alvariza, Megan Weber Falk, Ulrika Kreicbergs (2021). Communication, self-esteem and prolonged grief in parent-adolescent dyads, 1-4 years following the death of a parent to cancer
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Family Communication and Psychological Health in Children and Adolescents Following a Parent's Death From Cancer.
Ulrika Kreicbergs, Lilian Pohlkamp, Josefin Sveen (2021). No impact of previous evidence advocating openness to talk to children about their imminent death
Megan Weber Falk, Charlotte Angelhoff, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Psychological symptoms in widowed parents with minor children, 2-4 years after the loss of a partner to cancer
Megan Weber Falk, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2020). End-of-Life-Related Factors Associated with Posttraumatic Stress and Prolonged Grief in Parentally Bereaved Adolescents
Lilian Pohlkamp (2020). Factors During a Child's Illness Are Associated With Levels of Prolonged Grief Symptoms in Bereaved Mothers and Fathers
Megan Weber Falk, Alison Salloum, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2020). Outcomes of the grief and communication family support intervention on parent and child psychological health and communication
Lilian Pohlkamp, Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2020). Parents’ views on what facilitated or complicated their grief after losing a child to cancer
Josefin Sveen, Kristina Bondjers, Julia Heinsoo, Filip K Arnberg (2020). Psychometric Evaluation of the Swedish Version of the Prolonged Grief Disorder-13 (PG-13) in a Bereaved Mixed Trauma Sample
Maja Holm, Megan Weber Falk, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Josefin Sveen (2020). Sources of social support and its importance for cancer-bereaved spouses and their minor children: A cross-sectional study
Camilla Udo, Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tove Bylund-Grenklo, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs (2019). A Nationwide Study of Young Adults' Perspectives on Participation in Bereavement Research
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Adaptation of a Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Bereaved mothers' and fathers' prolonged grief and psychological health 1 to 5 years after loss-A nationwide study.
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Communication in families with minor children following the loss of a parent to cancer.
Josefin Sveen, Susanna Jernelöv, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Viktor Kaldo (2019). Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia after the loss of a child: randomized controlled trial
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Prolonged Grief is Associated with Different Factors During the Child’s Illness for Mothers and Fathers
Josefin Sveen, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Maarten C Eisma (2019). Rumination in bereaved parents: Psychometric evaluation of the Swedish version of the Utrecht Grief Rumination Scale (UGRS).
Malin Lövgren, Christina Melin-Johansson, Camilla Udo, Josefin Sveen (2019). Telling the truth to dying children: End‐of‐life communication with families
Martin Cernvall, Josefin Sveen, Kerstin Bergh Johannesson, Filip Arnberg (2018). A pilot study of user satisfaction and perceived helpfulness of the Swedish version of the mobile app PTSD Coach.
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tommy Nyberg, Alexandra Eilegård Wallin, Holly G Prigerson, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2018). Care at End of Life Influences Grief: A Nationwide Long-Term Follow-Up among Young Adults Who Lost a Brother or Sister to Childhood Cancer.
Malin Lövgren, Josefin Sveen (2018). Family Bereavement Care in Pediatric Oncology
Mimmie Willebrand, Folke Sjöberg, Fredrik Huss, Josefin Sveen (2018). Parents' perceived quality of pediatric burn care.
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Holly G Prigerson, Josefin Sveen (2018). Psychometric properties of the Prolonged Grief Disorder-13 (PG-13) in bereaved Swedish parents.
Josefin Sveen, Kerstin Bergh Johannesson, Martin Cernvall, Filip K Arnberg (2018). Trajectories of prolonged grief one to six years after a natural disaster.
Josefin Sveen, Gerhard Andersson, Bo Buhrman, Folke Sjöberg, Mimmie Willebrand (2017). Internet-based information and support program for parents of children with burns: A randomized controlled trial.
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Gunnar Steineck, Alexandra Eilegård Wallin, Mary-Elizabeth B Eilertsen, Ulrika Kreicbergs (2017). Spirituality and religious coping are related to cancer-bereaved siblings' long-term grief.
Josefin Sveen (2016). Det finns inget rätt eller fel i sorg [Fulltext]
Mimmie Willebrand, Josefin Sveen (2016). Injury-related fear-avoidance and symptoms of posttraumatic stress in parents of children with burns
Mimmie Willebrand, Josefin Sveen (2016). Perceived support in parents of children with burns
Josefin Sveen, Lilian Pohlkamp, Joakim Öhlén, Jonas Sandberg, Kristina Brandänge, Petter Gustavsson (2016). Posttraumatic stress among not-exposed traumatically bereaved relatives after the MS Estonia disaster
Josefin Sveen, Kristina Bondjers, Mimmie Willebrand (2016). Psychometric properties of the PTSD Checklist for DSM-5: a pilot study
Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Ulrica Melcher, Anette Alvariza (2016). Teenagers' reasoning about a parent's recent death in cancer
Josefin Sveen, Filip Arnberg, Hans Arinell, Kerstin Bergh Johannesson (2016). The role of personality traits in trajectories of long-term posttraumatic stress and general distress six years after the tsunami in Southeast Asia
Josefin Sveen, Caisa Öster (2015). Alcohol consumption after severe burn: a prospective study
Josefin Sveen, Gerhard Andersson, Lisa Ekselius, Folke Sjöberg, Bo Buhrman, Mimmie Willebrand (2015). Internet-based information and self-help program for parents of children with burns: study protocol for a randomized controlled trial
Caisa Öster, Josefin Sveen (2015). Is sexuality a problem?: a follow-up of patients with severe burns 6 months to 7 years after injury
Filip K. Arnberg, Kristina Bondjers, Josefin Sveen (2015). Panel discussion: early interventions after traumatic events
Mimmie Willebrand, Folke Sjöberg, Fredrik Huss, Josefin Sveen (2015). Perceived quality of pediatric burn care in parents of children with burns (P074)
Kristina Bondjers, Josefin Sveen, Mimmie Willebrand (2015). Psychometric Properties of the PTSD Checklist for DSM-5 in parents to children with burns (018)
Josefin Sveen, Folke Sjöberg, Caisa Öster (2014). Health-related quality of life in Swedish pediatric burn patients and associations with burn and family characteristics
Josefin Sveen, Folke Sjöberg, Caisa Öster (2014). Response to Letter to the Editor: 'sleep quality implicates in life quality: an analysis about children who suffered burns'
Caisa Öster, Josefin Sveen (2014). The psychiatric sequelae of burn injury
Josefin Sveen, Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2014). They still grieve: A nationwide follow-up of young adults 2-9 years after losing a sibling to cancer.
Josefin Sveen, Fredrik Huss, Folke Sjöberg, Mimmie Willebrand (2012). Psychometric properties of the swedish version of the burn outcomes questionnaire for children aged 5 to 18 years
Josefin Sveen, Lisa Ekselius, Bengt Gerdin, Mimmie Willebrand (2011). A prospective longitudinal study of posttraumatic stress disorder symptom trajectories after burn injury
Josefin Sveen (2011). Posttraumatic Stress and Cognitive Processes in Patients with Burns
Mimmie Willebrand, Josefin Sveen, Mia Ramklint, Maria Bergquist, Fredrik Huss, Folke Sjöberg (2011). Psychological problems in children with burns: parents' reports on the strengths and difficulties questionnaire
M. Bergquist, Josefin Sveen, Fredrik Huss, Folke Sjöberg, Mimmie Willebrand (2010). Psychological health and appearance after burns in children and adolescents aged 5-18
Josefin Sveen, Lotti Orwelius, Bengt Gerdin, Fredrik Huss, Folke Sjöberg, Mimmie Willebrand (2010). Psychometric properties of the impact of event scale-revised in patients one year after burn injury
Josefin Sveen, Aili Low, Johan Dyster-Aas, Lisa Ekselius, Mimmie Willebrand, Bengt Gerdin (2010). Validation of a swedish version of the impact of event scale-revised (IES-R) in patients with burns
Josefin Sveen, Johan Dyster-Aas, Mimmie Willebrand (2009). Attentional bias and symptoms of posttraumatic stress disorder one year after burn injury

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade