Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ingrid Hellström

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

T.f. enhetschef, professor vård av äldre

Telefon:

076-636 50 59

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

forskningsområde

Ingrid disputerade 2005 på en avhandling som studerade parrelationen hos äldre makar varav den ena parten hade en demenssjukdom. I sin forskning har hon främst fokuserat par som lever med en demenssjukdom. Personhood är väl etablerat begrepp inom demensområdet. Personen sätts i förgrunden, inte demenssjukdomen. Ingrid har utvecklat begreppet couplehood, och genom att använda det ses inte ett par som två separata individer med skilda behov utan som en enhet. Lika viktigt som att framhålla personhood är att se par eller grupper av personer t ex familjer som enheter som lever och hanterar kronisk ohälsa, svår sjukdom och död. Det är av vikt att inte enbart använda ett personcentrerat förhållningssätt i vården, utan även ett relationsbaserat.

Akademiska meriter & examen

1991 Leg. sjuksköterska
2005 Medicine doktorsexamen
2013 Docent, palliativ vård
2016 Biträdande professor i omvårdnad

Andra uppdrag

Ledamot av ledningsgruppen för de Nationella riktlinjerna inom vård och omsorg av personer med demens, Socialstyrelsen, 2015- pågående

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Magda Eriksson-Liebon, Susanne Roos, Ingrid Hellström (2021). Patients' expectations and experiences of being involved in their own care in the emergency department: A qualitative interview study
Iréne Ericsson, Anne W. Ekdahl, Ingrid Hellström (2021). "To be seen": older adults and their relatives' care experiences given by a geriatric mobile team (GerMoT)
Johan Lundgren, Annika Norell-Clarke, Ingrid Hellström, Charlotte Angelhoff (2020). Adolescents' Experiences of Staying Overnight at Family-Centered Pediatric Wards
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2020). Elements of assisted bodily care: Ethical aspects
Ingrid Hellström (2020). Hur kan framtidens vård för äldre utvecklas?
Elzana Odzakovic, Ingrid Hellström, Richard Ward, Agneta Kullberg (2020). 'Overjoyed that I can go outside': Using walking interviews to learn about the lived experience and meaning of neighbourhood for people living with dementia.
Ragnhild Hedman, Astrid Norberg, Ingrid Hellström (2019). Agency and communion in people with Alzheimer's disease, as described by themselves and their spousal carers.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care in a nursing home as narrated by older persons.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care (RABC) in a nursing home as narrated by older persons
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). Being a spectator in ambiguity: Family members' perceptions of assisted bodily care in a nursing home
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). End-of-life care in a nursing home: Assistant nurses' perspectives
Reena Lasrado, Therése Bielsten, Mark Hann, Linda Davies, James Schumm, Siobhan Reilly, Caroline Swarbrick, John Keady, Ingrid Hellström (2018). Designing and Implementing a Home-Based Couple Management Guide for Couples Where One Partner has Dementia (DemPower): Protocol for a Nonrandomized Feasibility Trial.
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2018). Sense of Self in Alzheimer’s Research Participants
Therése Bielsten, Ingrid Hellström (2017). A review of couple-centred interventions in dementia: Exploring the what and why - Part A.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2017). Being a companion at a natural pathway towards death
Ingrid Hellström, Cecilia Håkanson, Henrik Eriksson, Jonas Sandberg (2017). Development of older men's caregiving roles for wives with dementia.
Jane Österlind, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Ingrid Hellström (2017). Feeling lonely in an unfamiliar place: Older peoples experiences of life close to death in a nursing home
Ingrid Hellström, Lars-Christer Hydén (2016). Att leva med demens
Elin Nilsson, Ingrid Hellström (2016). Demens och identitet i relationer
Therése Bielsten, Ingrid Hellström (2016). Den bortglömda kroppen
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2016). Expressed Sense of Self by People With Alzheimer’s Disease in a Support Group Interpreted in Terms of Agency and Communion
Ingrid Hellström (2016). Vardag och samspel hemma eller på hemmet
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2014). Social positioning by people with Alzheimer's disease in a support group
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Jonas Sandberg, Ingrid Hellström (2013). Constructing family identity close to death
Henrik Eriksson, Jonas Sandberg, Ingrid Hellström (2013). Experiences of long-term home care as an informal caregiver to a spouse: gendered meanings in everyday life for female carers.
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2013). How people with Alzheimer's disease express their sense of self: Analysis using Rom Harré's theory of selfhood
Jane Österlind, Görel Hansebo, Janicke Andersson, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström (2011). A discourse of silence: professional carers resoning of death and dying in nursing homes
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Jonas Sandberg (2011). Being me and being us in a family living close to death at home
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Jonas Sandberg (2011). Four aspects of self-image close to death at home
Ida Carlander (Goliath), Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt (2011). The modified self: family caregivers' experiences of caring for a dying family member at home
Lise-Lotte Dwyer, Ingrid Hellström (2010). Ett värdigt möte i vardagen
Ingrid Hellström, Ida Carlander (Goliath) (2010). Närstående i hemsjukvården
Ingrid Hellström (2010). Värdighet och äldre makar med demens
Ingrid Hellström (2009). Dignity and elderly spouses with dementia
Ingrid Hellström, M Nolan (2009). Time together
Ulla Lundh, Ingrid Hellström (2007). Berättelsen om Elna och Harald
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Lennart Nordenfelt, Ulla Lundh (2007). Ethical and methodological issues in interviewing persons with dementia
Ingrid Hellström, Ulla Lundh (2007). Livet med demenssjukdom på äldre dagar
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Ulla Lundh (2007). Sustaining 'couplehood': spouses' strategies for living positively with dementia
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Ulla Lundh (2005). Awareness context theory and the dynamics of dementia: Improving understanding using emergent fit
array Ingrid Hellström (2005). Parrelationer i förändring vid demenssjukdom
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Ulla Lundh (2005). We do things together: A case study of couplehood
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (). Being a research participant with Alzheimer’s disease: Expressions of sense of self

Senast uppdaterad: .

Forskningsprojekt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade