Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ingri-Hanne Bränne Bennwik

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Adjunkt, fil mag, tjl

Telefon:

 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Ingri-Hanne Bränne Bennwik tog socionomexamen 1995. Hon är sedan januari 2010 verksam vid Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Tidigare har hon undervisat vid socionomutbildningen vid Diakonhjemmet Högskole i Oslo. Hon undervisar för närvarande i kursen Etiska perspektiv på sociala praktiker och Pedagogiska arbetsformer i välfärdens organisationer. Ingri-Hanne Bränne Bennwik har tidigare varit internationell samordnare vid Institutionen för socialvetenskp och hon är engagerad i praktikplaneringen.

Ingri-Hanne Bränne Bennwik tog sin cand. polit. grad vid NTNU i Norge 2002, med avhandlingen Rom på randa – om sosialt arbeid på sosialkontor. Avhandlingen fokuserar på socialtjänstens mottagning och belyser frågan om mötet och maktförhållanden i socialt arbete, socialtjänstens reglering och socialarbetarnas utveckling av en professionell identitet. Hon har även genomfört studier för bland annat Norska Frälsningsarmén och Kyrkans Socialtjänst. Studierna var i huvudsak inriktade på utvärdering av tjänster för bostadslösa, och ideella organisationers verksamhet inom detta område.

Ingri-Hanne Bränne Bennwik har i flera år varit aktiv i olika organisationer med kopplingar till socialt arbete. Hon har varit viceordförande i FO (den norska systerorganisationen till Akademikerförbundet SSR), ordförande för Nordiska samarbetskommittén för socionomförbunden (NSSK), styrelsemedlem i den europeiska grenen av internationella socialarbetarfederationen (IFSW-Europe). Som akademisk bakgrund har hon erfarenheter som studentmedlem i norska FORSA-styrelsen och som medlem i nationella rådet för hälsa och socialutbildning i Norge (under Universitet och högskolerådet).

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade