Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Viktoria Wallin

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Adjunkt/doktorand, ordf. doktorandföreningen 

Telefon:

076-636 50 91

E-POST:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Viktoria är adjunkt och undervisar bland annat om näringsfysiologi och klinisk nutrition. Hon har tidigare arbetat som nutritionssjuksköterska på Ersta sjukhus.

Viktoria är även antagen som doktorand inom området Människan i välfärdssamhället, i forskarutbildningsämnet Palliativ vård. Hennes forskning handlar om hur vardagen upplevs när en person med ätsvårigheter vårdas hemma i livets slutskede. Studierna har baserats på intervjuer med döende personer och närstående. Forskningstudierna utgör en del i ett avhandlingsarbete, där också sjuksköterskors perspektiv på mat och måltider i palliativ vård studeras. Viktoria har ett särskilt intresse för måltider samt sociala och existentiella aspekter.

Viktoria är intresserad av civilsamhällets organisationer och har studerat hur volontärinsatser utförda av läkare och sjuksköterskor tog nya former när flyktingströmmarna ökade till Sverige 2015. Hon studerade legitimerad vårdpersonals engagemang som volontärer och en ny organisations tillblivelse.

Viktoria har vid pandemins utbrott 2021 studerat patientorganisationer som företräder grupper som befanns vara i riskgrupp och självhjälpsorganisationer. Viktorias intresseområde rör särskilt forskningsetik, intervjuteknik och innehållsanalys.

Examina

Legitimerad sjuksköterska
Medicine licentiatexamen

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Viktoria Wallin, Elisabet Mattsson, Pernilla Omerov, Anna Klarare (2021). Caring for patients with eating deficiencies in palliative care—Registered nurses' experiences: A qualitative study
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2021). Experiences of food and mealtime from the perspective of patients with chronic life-limiting disease: a mixed-method systematic review
Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson, Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin (2021). Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin: förändringar i organisation och relation till andra aktörer
Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin, Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson (2021). Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19-pandemin
Viktoria Wallin (2018). Vårdutbildade i ideellt arbete: Vård på centralen – Ny organisationstyp vid flyktingkrisen 2015 [Fulltext]
Magnus Karlsson, Viktoria Wallin (2017). Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället [Fulltext]
Viktoria Wallin (2015). Mat och måltider vid livets slut: Patienter och närståendes erfarenheter av ätsvårigheter
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Cecilia Håkanson (2015). Meanings of eating deficiencies for people admitted to palliative home care
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson (2014). Maintaining ordinariness around food: partners' experienceies of everyday life with a dying person.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade