Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ulrika Kreicbergs

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga

Telefon:

0766-36 51 21 

E-POST:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Ulrikas forskning omfattar ”Barnet och familjen i den palliativa vården”

Syftet med forskningen är att förbättra omhändertagandet av barn i den palliativa vården och att minska risken för psykisk ohälsa på kort och lång sikt hos barn och övriga familjemedlemmar. Främst handlar detta om att identifiera undvikbara och påverkbara faktorer i vården och inom familjen. Forskningen omfattar barn med livshotande sjukdom och deras familjer samt barn som närstående när en förälder är svårt sjuk eller avlidit. Forskningen bedrivs i nationellt och internationellt samarbete.

Ulrika har sedan 2014 Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, och inom ramen för den driver hon forskningsprojekt, handleder och undervisar.

Akademiska meriter & examen

2014 Professor
2009 Docent
2004 Med. Dr.
1987 Leg.ssk.

Affiliering

Karolinska Institutet, Inst. kvinnors och barns hälsa

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Tove Bylund-Grenklo, Dröfn Birgisdóttir, Kim Beernaert, Tommy Nyberg, Viktor Skokic, Jimmie Kristensson, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst, Ulrika Kreicbergs (2021). Acute and long-term grief reactions and experiences in parentally cancer-bereaved teenagers
Megan Weber Falk, Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2021). Breaking the silence about illness and death: Potential effects of a pilot study of the family talk intervention when a parent with dependent children receives specialized palliative home care
Charlotte Angelhoff, Josefin Sveen, Anette Alvariza, Megan Weber Falk, Ulrika Kreicbergs (2021). Communication, self-esteem and prolonged grief in parent-adolescent dyads, 1-4 years following the death of a parent to cancer
Tove Bylund-Grenklo, Dröfn Birgisdóttir, Kim Beernaert, Tommy Nyberg, Viktor Skokic, Jimmie Kristensson, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst, Ulrika Kreicbergs (2021). Correction to: Acute and long-term grief reactions and experiences in parentally cancer-bereaved teenagers.
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Family Communication and Psychological Health in Children and Adolescents Following a Parent's Death From Cancer.
Ulrika Kreicbergs, Lilian Pohlkamp, Josefin Sveen (2021). No impact of previous evidence advocating openness to talk to children about their imminent death
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Malin Lövgren (2021). Parents’ advice to other parents of children with spinal muscular atrophy: Two nationwide follow-ups
Megan Weber Falk, Charlotte Angelhoff, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Psychological symptoms in widowed parents with minor children, 2-4 years after the loss of a partner to cancer
Suddenly we have hope that there is a future": Two families’ narratives when a child with spinal muscular atrophy receives a new effective drug " target="_blank"> Elin Hjorth, Malin Lovgren, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Eric Asaba (2021). "Suddenly we have hope that there is a future": Two families’ narratives when a child with spinal muscular atrophy receives a new effective drug
Rakel Eklund, Malin Lövgren, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Camilla Udo (2021). Talking about death when a parent with dependent children dies of cancer: A pilot study of the Family Talk Intervention in palliative care
Anette Alvariza, Li Jalmsell, Rakel Eklund, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs (2021). The Family Talk Intervention in palliative home care when a parent with dependent children has a life-threatening illness: A feasibility study from parents' perspectives
Alexandra Eilegård Wallin, Camilla Udo, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2020). Cancer-bereaved siblings’ advice to peers: A nationwide follow-up survey
Stefan Nilsson, Annie Eriksson, Anna Sörman, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren, Margaretha Jenholt Nolbris (2020). Children's and adolescents' experiences of living with cancer
Rakel Eklund, Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children’s experiences of the family talk intervention when a Parent is cared for in palliative home Care: A Feasibility Study
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children’s Self-Reports About Illness-Related Information and Family Communication When a Parent Has a Life-Threatening Illness
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children's views are not taken into account in accordance with article 12 of the united nations convention on the rights of the child in the family talk intervention when a parent is cared for in palliative Care
Megan Weber Falk, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2020). End-of-Life-Related Factors Associated with Posttraumatic Stress and Prolonged Grief in Parentally Bereaved Adolescents
Lilian Pohlkamp (2020). Factors During a Child's Illness Are Associated With Levels of Prolonged Grief Symptoms in Bereaved Mothers and Fathers
Malin Lövgren, Camilla Udo, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs (2020). Much is left unspoken: Self-reports from families in pediatric oncology
Ulrika Kreicbergs (2020). När barn får livshotande sjukdom: familjers erfarenheter
Megan Weber Falk, Alison Salloum, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2020). Outcomes of the grief and communication family support intervention on parent and child psychological health and communication
Lilian Pohlkamp, Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2020). Parents’ views on what facilitated or complicated their grief after losing a child to cancer
Maja Holm, Megan Weber Falk, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Josefin Sveen (2020). Sources of social support and its importance for cancer-bereaved spouses and their minor children: A cross-sectional study
Rakel Eklund, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Li Jalmsell, Malin Lövgren (2020). The family talk intervention for families when a parent is cared for in palliative care: potential effects from minor children’s perspectives
Camilla Udo, Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tove Bylund-Grenklo, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs (2019). A Nationwide Study of Young Adults' Perspectives on Participation in Bereavement Research
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Adaptation of a Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Bereaved mothers' and fathers' prolonged grief and psychological health 1 to 5 years after loss-A nationwide study.
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Communication in families with minor children following the loss of a parent to cancer.
Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Camilla Udo (2019). Family talk intervention in paediatric oncology: A pilot study protocol
Josefin Sveen, Susanna Jernelöv, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Viktor Kaldo (2019). Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia after the loss of a child: randomized controlled trial
Dröfn Birgisdóttir, Tove Bylund Grenklo, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs, Gunnar Steineck, Carl J Fürst (2019). Losing a parent to cancer as a teenager: Family cohesion in childhood, teenage, and young adulthood as perceived by bereaved and non-bereaved youths.
Kim Beernaert, Malin Lövgren, Jørgen Jeppesen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2019). Parents' Experiences of Information and Decision Making in the Care of Their Child With Severe Spinal Muscular Atrophy: A Population Survey
Camilla Udo, Ulrika Kreicbergs, Bertil Axelsson, Olle Björk, Malin Lövgren (2019). Physicians working in oncology identified challenges and factors that facilitated communication with families when children could not be cured
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Prolonged Grief is Associated with Different Factors During the Child’s Illness for Mothers and Fathers
Josefin Sveen, Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Maarten C Eisma (2019). Rumination in bereaved parents: Psychometric evaluation of the Swedish version of the Utrecht Grief Rumination Scale (UGRS).
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Jørgen Jeppesen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Malin Lövgren (2018). Bereaved Parents More Satisfied With the Care Given to Their Child With Severe Spinal Muscular Atrophy Than Nonbereaved.
Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Malin Lövgren, Alexandra Eilegård Wallin, Ulrika Kreicbergs (2018). Cancer-bereaved siblings' positive and negative memories and experiences of illness and death: A nationwide follow-up.
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tommy Nyberg, Alexandra Eilegård Wallin, Holly G Prigerson, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2018). Care at End of Life Influences Grief: A Nationwide Long-Term Follow-Up among Young Adults Who Lost a Brother or Sister to Childhood Cancer.
Ulrika Kreicbergs (2018). Paediatric palliative care should focus on living as well as dying.
Joanne Wolfe, Barbara L. Jones, Ulrika Kreicbergs, Momcilo Jankovic (2018). Palliative Care in Pediatric Oncology
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Malin Lövgren (2018). Parents' advice to healthcare professionals working with children who have spinal muscular atrophy
Lilian Pohlkamp, Ulrika Kreicbergs, Holly G Prigerson, Josefin Sveen (2018). Psychometric properties of the Prolonged Grief Disorder-13 (PG-13) in bereaved Swedish parents.
Malin Lövgren, N Mogensen, A Harila-Saari, P M Lähteenmäki, Ulrika Kreicbergs (2018). Sweden and Finland need to improve the support provided for the siblings of children with cancer.
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2018). The family talk intervention in palliative care: a study protocol
M.E Eilertsen, Malin Lövgren, A.E Wallin, Ulrika Kreicbergs (2018). The Voices of Cancer-Bereaved Siblings: A Nation-Wide Long-Term Follow-up
Ulrika Kreicbergs (2018). Why and where do children die?
Hanan El Malla, Gunnar Steineck, Nathalie Ylitalo Helm, Ulrica Wilderäng, Yasser El Sayed Elborai, Mohammad Elshami, Ulrika Kreicbergs (2017). Cancer disclosure-account from a pediatric oncology ward in Egypt.
Kim Beernaert, Ulrika Kreicbergs, Carl Johan Fürst, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Tove Bylund-Grenklo (2017). Distrust in the End-of-Life Care Provided to a Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved Adolescents: A Population-Based Survey Study
Cecilia Håkanson, Joakim Öhlén, Ulrika Kreicbergs, Marylou Cardenas-Turanzas, Donna M Wilson, Martin Loucka, Sandra Frache, Lucia Giovannetti, Wayne Naylor, YongJoo Rhee, Miguel Ruiz Ramos, Joan Teno, Kim Beernaert, Luc Deliens, Dirk Houttekier, Joachim Cohen (2017). Place of death of children with complex chronic conditions: cross-national study of 11 countries.
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Gunnar Steineck, Alexandra Eilegård Wallin, Mary-Elizabeth B Eilertsen, Ulrika Kreicbergs (2017). Spirituality and religious coping are related to cancer-bereaved siblings' long-term grief.
Malin Lövgren, Tove Bylund-Grenklo, Li Jalmsell, Alexandra Eilegård Wallin, Ulrika Kreicbergs (2016). Bereaved Siblings' Advice to Health Care Professionals Working With Children With Cancer and Their Families.
Li Jalmsell, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Jan-Inge Henter, Britt-Marie Frost (2016). Children with cancer share their views: tell the truth but leave room for hope.
Anette Alvariza, Malin Lövgren, Tove Bylund-Grenklo, Pia Hakola, Carl Johan Fürst, Ulrika Kreicbergs (2016). How to support teenagers who are losing a parent to cancer: Bereaved young adults' advice to healthcare professionals-A nationwide survey.
Malin Lövgren, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2016). Information and treatment decisions in severe Spinal muscular atrophy: A parental follow-up
Alexandra Eilegård Wallin, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2016). Insufficient communication and anxiety in cancer-bereaved siblings: A nationwide long-term follow-up.
Malin Lövgren, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2016). Parents' Experiences and Wishes at End of Life in Children with Spinal Muscular Atrophy Types I and II.
Malin Lövgren, Li Jalmsell, Alexandra Eilegård Wallin, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2016). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: A nationwide follow-up 2-9 years later.
Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Ulrica Melcher, Anette Alvariza (2016). Teenagers' reasoning about a parent's recent death in cancer
Tove Bylund-Grenklo, C J Fürst, T Nyberg, G Steineck, Ulrika Kreicbergs (2016). Unresolved grief and its consequences: A nationwide follow-up of teenage loss of a parent to cancer 6-9 years earlier.
Anette Alvariza, Maja Holm, Tove Bylund-Grenklo, Ida Goliath, Ulrika Kreicbergs (2016). Viktigt att stärka närståendes möjligheter att förbereda sig [Fulltext]
Abby R Rosenberg, Andrea Postier, Kaci Osenga, Ulrika Kreicbergs, Bridget Neville, Veronica Dussel, Joanne Wolfe (2015). Long-term psychosocial outcomes among bereaved siblings of children with cancer.
Li Jalmsell, Taru Kontio, Maria Stein, Jan-Inge Henter, Ulrika Kreicbergs (2015). On the Child's Own Initiative: Parents Communicate with Their Dying Child About Death.
Tove Bylund-Grenklo, Ulrika Kreicbergs, Charlotta Uggla, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2015). Teenagers want to be told when a parent's death is near: A nationwide study of cancer-bereaved youths' opinions and experiences.
Tove Bylund Grenklo, Ulrika Kreicbergs, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2014). Self-injury in youths who lost a parent to cancer: nationwide study of the impact of family-related and health-care-related factors.
Josefin Sveen, Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2014). They still grieve: A nationwide follow-up of young adults 2-9 years after losing a sibling to cancer.
Hanan El Malla, Nathalie Ylitalo Helm, Ulrica Wilderäng, Yasser El Sayed Elborai, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2013). Adherence to medication: A nation-wide study from the Children's Cancer Hospital, Egypt.
Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2013). Bereaved siblings' perception of participating in research: A nationwide study
Gail Dunberger, Helena Thulin, Ann-Charlotte Waldenström, Helena Lind, Lars Henningsohn, Elisabeth Åvall-Lundqvist, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2013). Cancer survivors' perception of participation in a long-term follow-up study.
Tove Bylund Grenklo, Ulrika C Kreicbergs, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2013). Communication and trust in the care provided to a dying parent: A nationwide study of cancer-bereaved youths.
Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2013). Impact of social support on bereaved siblings' anxiety: a nationwide follow-up.
Hanan El Malla, Ulrika Kreicbergs, Gunnar Steineck, Ulrica Wilderäng, Yasser El Sayed Elborai, Nathalie Ylitalo (2013). Parental trust in health care: A prospective study from the Children's Cancer Hospital in Egypt
Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Bo Runeson, Anna Christensson, Ulrika Kreicbergs, Rossana Pettersén, Birgitta Rubenson, Johanna Skoogh, Ingela Rådestad, Ullakarin Nyberg (2013). Preparatory studies to a population-based survey of suicide-bereaved parents in Sweden [Fulltext]
Alexandra Eilegård, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2013). Psychological health in siblings who lost a brother or sister to cancer 2 to 9 years earlier.
Tove Bylund Grenklo, Ulrika Kreicbergs, Arna Hauksdóttir, Unnur A Valdimarsdóttir, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Carl Johan Fürst (2013). Self-injury in teenagers who lost a parent to cancer: a nationwide, population-based, long-term follow-up.
Li Jalmsell, Martin Forslund, Mats G Hansson, Jan-Inge Henter, Ulrika Kreicbergs, Britt-Marie Frost (2013). Transition to noncurative end-of-life care in paediatric oncology: A nationwide follow-up in Sweden
Helena Thulin, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Christer Ahlstrand, Malcolm Carringer, Sten Holmäng, Börje Ljungberg, Per-Uno Malmström, David Robinsson, Hans Wijkström, N Peter Wiklund, Gunnar Steineck, Lars Henningsohn (2011). Defecation disturbances after cystectomy for urinary bladder cancer.
L Jalmsell, E Onelöv, G Steineck, J-I Henter, Ulrika Kreicbergs (2011). Hematopoietic stem cell transplantation in children with cancer and the risk of long-term psychological morbidity in the bereaved parents.
Patrizia Lannen, Joanne Wolfe, Jennifer Mack, Erik Onelov, Ullakarin Nyberg, Ulrika Kreicbergs (2010). Absorbing information about a child's incurable cancer.
Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2010). Anxiety is contagious: symptoms of anxiety in the terminally ill child affect long-term psychological well-being in bereaved parents
Helena Thulin, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Christer Ahlstrand, Malcolm Carringer, Sten Holmäng, Börje Ljungberg, Per-Uno Malmström, David Robinsson, Hans Wijkström, N Peter Wiklund, Lars Henningsohn (2010). Hygiene and urinary tract infections after cystectomy in 452 Swedish survivors of bladder cancer.
Alexandra Eilegård, Ulrika Kreicbergs (2010). Risk of parental dissolution of partnership following the loss of a child to cancer: A population-based long-term follow-up.
Helena Thulin, Ulrika Kreicbergs, Hans Wijkström, Gunnar Steineck, Lars Henningsohn (2010). Sleep disturbances decrease self-assessed quality of life in individuals who have undergone cystectomy.
Veronica Dussel, Ulrika Kreicbergs, Joanne M Hilden, Jan Watterson, Caron Moore, Brian G Turner, Jane C Weeks, Joanne Wolfe (2009). Looking beyond where children die: Determinants and effects of planning a child's location of death.
P J Surkan, G Steineck, Ulrika Kreicbergs (2008). Perceptions of a mental health questionnaire: the ethics of using population-based controls.
Patrizia K Lannen, Joanne Wolfe, Holly G Prigerson, Erik Onelov, Ulrika C Kreicbergs (2008). Unresolved grief in a national sample of bereaved parents: Impaired mental and physical health 4 to 9 years later.
Erik Onelöv, Gunnar Steineck, Ullakarin Nyberg, Arna Hauksdóttir, Ulrika Kreicbergs, Lars Henningsohn, Karin Bergmark, Unnur Valdimarsdóttir (2007). Measuring anxiety and depression in the oncology setting using visual-digital scales.
Ulrika C Kreicbergs, Patrizia Lannen, Erik Onelov, Joanne Wolfe (2007). Parental grief after losing a child to cancer: impact of professional and social support on long-term outcomes.
Unnur Valdimarsdóttir, Ulrika Kreicbergs, Arna Hauksdóttir, Hayley Hunt, Erik Onelöv, Jan-Inge Henter, Gunnar Steineck (2007). Parents' intellectual and emotional awareness of their child's impending death to cancer: a population-based long-term follow-up study.
Pamela J Surkan, Paul W Dickman, Gunnar Steineck, Erik Onelöv, Ulrika Kreicbergs (2006). Home care of a child dying of a malignancy and parental awareness of a child's impending death.
Pamela J Surkan, Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Ullakarin Nyberg, Erik Onelöv, Paul W Dickman, Gunnar Steineck (2006). Perceptions of inadequate health care and feelings of guilt in parents after the death of a child to a malignancy: a population-based long-term follow-up.
Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Erik Onelöv, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2006). Symptoms affecting children with malignancies during the last month of life: A nationwide follow-up.
Hayley Hunt, Unnur Valdimarsdottir, Lorelei Mucci, Ulrika Kreicbergs, Gunnar Steineck (2006). When death appears best for the child with severe malignancy: a nationwide parental follow-up.
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Erik Onelöv, Olle Björk, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2005). Care-related distress: a nationwide study of parents who lost their child to cancer.
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Gunnar Steineck, Jan-Inge Henter (2004). A population-based nationwide study of parents' perceptions of a questionnaire on their child's death due to cancer
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Erik Onelöv, Jan-Inge Henter, Gunnar Steineck (2004). Anxiety and depression in parents 4-9 years after the loss of a child owing to a malignancy: a population-based follow-up.
Ulrika Kreicbergs, Unnur Valdimarsdóttir, Erik Onelöv, Jan-Inge Henter, Gunnar Steineck (2004). Talking about death with children who have severe malignant disease.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade