Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Britt-Marie Ternestedt

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Senior professor

Telefon:

0768-93 10 12 

E-POST:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Forskningsområde

Mitt huvudsakliga forskningsområde är palliativ vård med fokus på innebörden av en god död utifrån ett patient- och närståendeperspektiv. I linje med detta är syftet att nå kunskap om hur vården kan främja patientens möjligheter att leva den sista tiden så optimalt som möjligt utifrån den hälsosituation personen befinner sig i, personens egna värderingar och preferenser, relaterat till vårdens resurser. Att utveckla modeller som kan främja en personcentrerad vård där vården samskapas och patientens delaktighet ses som självklar, är ett led i detta. En tankeram (modell), för att främja en personcentrerad vård - ”De 6 S:n”, har utvecklats i samverkan med kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskare. Den används idag inom flera palliativa verksamheter och inom några vård- och omsorgsboenden. Ett annat intresseområde i min forskning rör livets början och hur det är att växa upp med en medfödd sjukdom som t.ex. en hjärtmissbildning, och vad som händer i familjen då.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2020). Den palliativa vårdens utveckling
Åsa Rejnö, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt, Gunilla Silfverberg, Tove E. Godskesen (2020). Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy
Britt-Marie Ternestedt (2020). Döden i samhället
Britt-Marie Ternestedt, Astrid Norberg (2020). Identitet
Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (2020). Jämlikhet inför döden
Anette Alvariza, Bertil Axelsson, Birgit Rasmussen, Britt-Marie Ternestedt, Carl Johan Fürst (2020). Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande [Fulltext]
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (2020). Palliativ vård: begrepp och perspektiv i teori och praktik
Elisabeth Bergdahl, Britt-Marie Ternestedt, Carina Berterö, Birgitta Andershed (2019). The theory of a co-creative process in advanced palliative home care nursing encounters: A qualitative deductive approach over time.
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2018). Sense of Self in Alzheimer’s Research Participants
Berit Seiger Cronfalk, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (2018). They are still the same: Family members' stories about their relatives with dementia disorders as residents in a nursing home.
Britt-Marie Ternestedt (2017). Att bli sedd och förstådd i dödens närhet: Dialogens betydelse
Britt-Marie Ternestedt, Ingela Henoch, Jane Österlind, Birgitta Andershed (2017). De 6 s:n: en modell för personcentrerad palliativ vård
Jane Österlind, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Ingrid Hellström (2017). Feeling lonely in an unfamiliar place: Older peoples experiences of life close to death in a nursing home
Åsa Rejnö, Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt (2017). Reasoning about truth-telling in end-of-life care of patients with acute stroke.
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo (2016). Conversations between persons with dementia disease living in nursing homes and nurses: qualitative evaluation of an intervention with the validation method
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2016). Expressed Sense of Self by People With Alzheimer’s Disease in a Support Group Interpreted in Terms of Agency and Communion
Kristina Ek, Birgitta Andershed, Eva Sahlberg-Blom, Britt-Marie Ternestedt (2015). "The unpredictable death"-The last year of life for patients with advanced COPD: Relatives' stories.
Berit Seiger- Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Lise-Lotte Franklin Larsson, Eva Henriksen, Astrid Norberg, Jane Österlind (2015). Utilization of palliative care principles in nursing home care: Educational interventions
Cecilia Håkansson, Berit Seiger Cronfalk, Eva Henriksen, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Jonas Sandberg (2014). First-line managers’ views on leadership and palliative care in Swedish nursing homes
Cecilia Håkanson, Berit Seiger Cronfalk, Eva Henrikssen, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Jonas Sandberg (2014). First-Line Nursing Home Managers in Sweden and their Views on Leadership and Palliative Care
Eva Ekwall, Britt-Marie Ternestedt, Bengt Sorbe, Helena Sunvisson (2014). Lived experiences of women with recurring ovarian cancer.
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson (2014). Maintaining ordinariness around food: partners' experienceies of everyday life with a dying person.
Britt-Marie Ternestedt, Astrid Norberg (2014). Omvårdnad ur livscykelperspektiv – identitetens betydelse
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2014). Social positioning by people with Alzheimer's disease in a support group
Elisabeth Bergdahl, Eva Benzein, Britt-Marie Ternestedt, Eva Elmberger, Birgitta Andershed (2013). Co-creating possibilities for patients in palliative care to reach vital goals: A multiple case study of home-care nursing encounters
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Jonas Sandberg, Ingrid Hellström (2013). Constructing family identity close to death
Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind (2013). De 6 S:n: En modell för personcentrerad palliativ vård
Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2013). Den palliativa vårdens utveckling
Britt-Marie Ternestedt (2013). Döden i samhället
Anette Henriksson (Alvariza), Kristofer Årestedt, Eva Benzein, Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2013). Effects of a support group programme for patients with life-threatening illness during ongoing palliative care
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2013). How people with Alzheimer's disease express their sense of self: Analysis using Rom Harré's theory of selfhood
Britt-Marie Ternestedt, Astrid Norberg (2013). Identitet
Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (2013). Jämlikhet inför döden
Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (2013). Jämlikhet inför döden: Finns den?
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo (2013). Nurses’ movements within and between various paths when improving their communication skills – an evaluation of validation method training
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson (2013). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik
Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt (2013). Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm
array Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind, Ingela Henoch, Birgitta Andershed (2012). De 6 S:n - En modell för personcentrerad palliativ vård
Britt-Marie Ternestedt (2012). Den sista tiden i livet: Äldres döende och död
Cecilia Håkanson, Eva Sahlberg-Blom, Britt-Marie Ternestedt, Henry Nyhlin (2012). Learning about oneself through others: experiences of a groupbased patient education programme about irritable bowel syndrome
Jane Österlind, Görel Hansebo, Janicke Andersson, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström (2011). A discourse of silence: professional carers resoning of death and dying in nursing homes
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Jonas Sandberg (2011). Being me and being us in a family living close to death at home
K Blomberg, C Widmark, Britt-Marie Ternestedt, S Törnberg, Carol Tishelman (2011). Between youth and adulthood: Focus-group discussion with 30 year-old women abot cervical cancer and its prevention in urban Sweden
Elisabeth Bergdahl, Eva Benzein, Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2011). Developing nurses’ way to reflect over caring relationships through clinical supervision with a structured reflection; an action research approach
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Jonas Sandberg (2011). Four aspects of self-image close to death at home
K Blomberg, Carol Tishelman, Britt-Marie Ternestedt, S Törnberg, A Levál, C Widmark (2011). How can young women be encouraged to attend cervical cancer screening?: Suggestions from face-to-face and internet focus group discussions with 30 year-old women in Stockholm, Sweden
Cecilia Håkanson, Eva Sahlberg-Blom, Henry Nyhlin, Britt-Marie Ternestedt (2011). Learning to live with irritable bowel syndrome.: The influence of a group-based patient education programme on peoples’ ability to manage illness in everyday life.
Anette Henriksson (Alvariza), Eva Benzein, Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2011). Meeting the needs of family members of persons with life threatening illness: a support group programme during ongoing palliative care
Eva Ekwall, Britt-Marie Ternestedt, Bengt Sorbe, Ulla Hällgren Graneheim (2011). Patients' perceptions of communication with the health care team during chemotherapy for the first recurrence of ovarian cancer
K Ek, Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed, Eva Sahlberg-Blom (2011). Shifting life rhythms: Couples' stories about living together when one spouse has advanced chronic obstructive pulmonary disease
Kristina Ek, Birgitta Andershed, Eva Sahlberg-Blom, Britt-Marie Ternestedt (2011). Struggling to retain the living space: Patients´ stories about their lives as living alone with severe chronic obstructive pulmonary disease
Ida Carlander (Goliath), Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt (2011). The modified self: family caregivers' experiences of caring for a dying family member at home
Cecilia Håkanson, Eva Sahlberg-Blom, Britt-Marie Ternestedt (2010). Being in the patient position: experiences of health care among people with irritable bowel syndrome
Inger James, Birgitta Andershed, Bengt Gustavsson, Britt-Marie Ternestedt (2010). Emotional knowing in nursing practice: In the encounter between life and death
Britt-Marie Ternestedt (2010). En värdig död och en identitetsfrämjande vård
Inger James, Birgitta Andershed, Bengt Gustavsson, Britt-Marie Ternestedt (2010). Knowledge Constructions in Nursing Practice: Understanding and Integrating Different Forms of Knowledge
Lise-Lotte Dwyer, Görel Hansebo, Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (2010). Nursing home residents’ views on dying and death: nursing home employee’s perspective
Berit Seiger Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Peter Strang (2010). Soft tissue massage: early intervention for relatives whose family members died in palliative cancer care
Britt-Marie Ternestedt (2009). A dignified death and identy-promoting care
Lise-Lotte Dwyer, Birgitta Andershed, Lennart Nordenfelt, Britt-Marie Ternestedt (2009). Dignity as experienced by nursing home staff
Eva Benzein, Astrid Norberg, Eva Sahlberg Blom, Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2009). Ett vårdvetenskapligt perspektiv på forskning i livets slutskede: erfarenheter från Sverige
Karin Blomberg, Anette Forss, Britt-Marie Ternestedt, Carol Tishelman (2009). From 'silent' to 'heard': professional mediation, manipulation and women's experiences of their body after an abnormal Pap smear.
Berit Seiger Cronfalk, Peter Strang, Britt-Marie Ternestedt (2009). Inner power, physical strength and existential well-being in daily life: relatives' experiences of receiving soft tissue massage in palliative home care.
Jane Österlind, Görel Hansebo, Rikard Lindqvist, Britt-Marie Ternestedt (2009). Moving on a roundabout at the end of life-What counts? Waiting times for transfer to sheltered accommodation for older people in Sweden.
Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (2009). Omvårdnad som huvudämne i sjuksköterskeutbildningen
Britt-Marie Ternestedt, Astrid Norberg (2009). Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv
Cecilia Håkanson, Eva Sahlberg-Blom, Henry Nyhlin, Britt-Marie Ternestedt (2009). Struggling with an unfamiliar and unreliable body: the experience of irritable bowel syndrome
Inger James, Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (2009). The encounter between informal and professional care at the end of life
Berit Seiger Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Peter Strang, Maria Friedrichsen (2009). The existential experiences of receiving soft tissue massage in palliative home care: an intervention
ILK Karlsson, M Ehnfors, Britt-Marie Ternestedt (2008). Five nurses' experiences of hospice care in a long-term perspective
Karin Blomberg, Britt-Marie Ternestedt, Sven Törnberg, Carol Tishelman (2008). How do women who choose not to participate in population-based cervical cancer screening reason about their decision?
Kristina Ek, Britt-Marie Ternestedt (2008). Living with chronic obstructive pulmonary disease at the end of life: a phenomenological study
Jane Österlind, Görel Hansebo, Göran Lantz, Britt-Marie Ternestedt (2008). Pathways in end-of-life care for older people: care managers' reasoning.
Lise-Lotte Dwyer, Lennart Nordenfelt, Britt-Marie Ternestedt (2008). Three nursing home residents speak about meaning at the end of life
C Tishelman, M Bergenmar, B-M Bernhardson, K Blomberg, S Börjeson, H Foderus, H Leveälahti, Eva Sahlberg-Blom, Britt-Marie Ternestedt (2008). Using undergraduate nursing students as mediators in a knowledge transfer programme for care for patients with advanced cancer.
Inger James, Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (2007). A family's beliefs about cancer, dying, and death in the end of life.
Britt-Marie Ternestedt (2007). Att få vara den man är i dödens närhet
Britt-Marie Ternestedt (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede: sammanställning av aktuell forskning [Fulltext]
Gunilla Silfverberg, Britt-Marie Ternestedt (2007). Hemmet och vårdetiken
Karin Jackson, Britt-Marie Ternestedt, Anders Magnuson, Jens Schollin (2007). Parental stress and toddler behaviour at age 18 months after pre-term birth.
Ewa Ekwall, Britt-Marie Ternestedt, Bengt Sorbe (2007). Recurrence of ovarian cancer-living in limbo
Joakim Öhlen, Birgitta Andershed, Christina Berg, Ingvar Frid, Carl-Axel Palm, Britt-Marie Ternestedt, Kerstin Segesten (2007). Relatives in end-of-life care--part 2: a theory for enabling safety
Kent Wall, Hjörtur Oddsson, Britt-Marie Ternestedt, Anders Jonzon, Eva Nylander, Jens Schollin (2007). Thirty-year electrocardiographic follow-up after repair of tetralogy of Fallot or atrial septal defect.
Inga Lill Källström Karlsson, Margareta Ehnfors, Britt-Marie Ternestedt (2006). Patient characteristics of women and men cared for during the first 10 years at an inpatient hospice ward in Sweden.
Britt-Marie Ternestedt (2006). Patients and their primary care providers identified 4 goals of life sustaining treatment.
Karin Jackson, Britt-Marie Ternestedt, Anders Magnuson, Jens Schollin (2006). Quality of care of the preterm infant--the parent and nurse perspective.
Lise-Lotte Franklin, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt (2006). Views on dignity of elderly nursing home residents
Britt-Marie Ternestedt, Lise-Lotte Franklin (2006). Ways of relating to death: views of older people resident in nursing homes.
Britt-Marie Ternestedt (2005). Barn med medfödda hjärtfel: vad säger den psykosociala forskningen?
Britt-Marie Ternestedt (2005). Expressed desire for hastened death by patients with advanced cancer had several meanings and uses.
Britt-Marie Ternestedt (2005). Hjälp att leva livet ut
K Kallenberg, Britt-Marie Ternestedt (2005). Självbestämmande i dödens närhet
Carol Tishelman, Britt-Marie Bernhardson, Karin Blomberg, Sussanne Börjeson, Liselotte Franklin, Eva Johansson, Helena Leveälahti, Eva Sahlberg-Blom, Britt-Marie Ternestedt (2004). Complexity in caring for patients with advanced cancer
K Segesten, Birgitta Andershed, C Berg, I Frid, C-A Palm, Britt-Marie Ternestedt, Joakim Öhlén (2004). Kommentarer
Karin Jackson, Britt-Marie Ternestedt, Jens Schollin (2003). From alienation to familiarity: experiences of mothers and fathers of preterm infants.
Ewa Ekwall, Britt-Marie Ternestedt, Bengt Sorbe (2003). Important aspects of health care for women with gynecologic cancer
Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed, Monika Eriksson, Ingrid Johansson (2002). A Good Death. Development of a Nursing model of care.
Ann-Britt Ivarsson, Ingrid Söderback, Britt-Marie Ternestedt (2002). The meaning and form of occupational therapy as experienced by women with psychoses: A phenomenological study
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (2001). Development of a theoretical framework of understanding about relatives´ involvement in palliative care.
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (2000). Being a close relative of a dying person. Development of the concepts: Involvement in the light and in the dark.
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (1999). Involvement of relatives in the care of the dying in different care cultures. Development of a theoretical understanding.
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (1998). Involvement of relatives in the care of the dying in different care cultures. Involvement in the dark or in the light?
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (1998). The illness trajectory - for patients with cancer in two different cultures of care.
Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt (1997). Patterns of care for patients with cancer before and after the establishment of a hospice ward
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (). Being a research participant with Alzheimer’s disease: Expressions of sense of self
Mona Söderlund, Agneta Cronqvist, Astrid Norberg, Britt-Marie Ternestedt (). Conversations between residents with dementia disease and nurses: evaluation of an intervention with the Validation method
Lise-Lotte Dwyer, Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt (). Nursing home staff's reasoning about death and dying

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade