Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Pernilla Omérov

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Programansvarig för psykiatrisk vård avancerad nivå

Telefon:

076-636 50 51 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

forskningsområde

Pernilla Omérov disputerade vid Karolinska Institutet 2014 med avhandlingen ”Parents that have lost a son or daugther through suicide – towards improved care and restored psychological health”. Hennes forskningsområden är främst relaterade till suicid- post och prevention med inriktning på klinisk praxis. Hon är också intresserad av metodutveckling

Akademiska meriter & examen

2014 Medicine doktor
2005 Medicine magister
2004 Specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård
1995 Leg SSK

CV

UTBILDNINGAR OCH EXAMINA
Sjuksköterskeutbildning, 120 p Vårdhögskolan Boden, 1995
Specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård, 40 p, Karolinska Institutet, 2004
Medicine magister, 20 p, Vård av suicidnära patient. Karolinska Institutet, 2005
Medicine doctor, 240p, Föräldrar som mist en son eller dotter genom suicid. Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2014

Urval av övriga utbildningar
Suicidologi och suicidprevention 10 p, Nationell centrum för suicidprevention, 2004
Psykologisk och retrospektiv genomgång efter suicid. Centrum för allmänmedicin, 2006
Pedagogik för universitetslärare, 3 p, Karolinska Institutet, 2007
Mindfulness-Based Stress Reduction: Jon Kabat-Zinn. Ed.D. 1,5 p, University of Massachusetts, New York, 2007
Intrsuktörsutbildning i Mindfullness-Based Cognitive Therapy, Ersta konferens, 2007

Urval av forskningsutbildningskurser
Scientific evaluation of suicide-preventive interventions, 1.5 p Karolinska Institutet, 2006
Självmord och suicidalt beteende, 5 p, Stockhoms universitet, 2006
Modern methods in Biostatistics and epidemiology, 2 p, Harvard School of Public Health and Karolinska Institute, 2006
Qualitative Research Methods 4,5 p, Karolinska Institutet, 2009

AKADEMISKA UTMÄRKELSER OCH ÖVRIGA MERITER
Seminar chairperson and invited speaker at the 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (XXVIII IASP World Congress) 2015 in Montreal, Canada
Seminar chairperson and invited speaker at the 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (ESSSB15) 2014 in Tallinn, Estonia. Two oral presentations and six abstracts as co-author on the projects: “Suicide-bereaved parents and siblings”

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Viktoria Wallin, Elisabet Mattsson, Pernilla Omerov, Anna Klarare (2021). Caring for patients with eating deficiencies in palliative care—Registered nurses' experiences: A qualitative study
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2021). Experiences of food and mealtime from the perspective of patients with chronic life-limiting disease: a mixed-method systematic review
Pernilla Omerov, Åsa Kneck, Lina Karlsson, Agneta Cronqvist, Jennifer Bullington (2020). To Identify and Support Youths Who Struggle with Living-Nurses' Suicide Prevention in Psychiatric Outpatient Care
Joachim Eckerström, Emelie Allenius, Marjolein Helleman, Lena Flyckt, Kent-Inge Perseius, Pernilla Omérov (2019). Brief admission (BA) for patients with emotional instability and self-harm: nurses' perspectives - person-centred care in clinical practice.
Jennifer Bullington, Mona Söderlund, Elisabeth Bos Sparén, Åsa Kneck, Pernilla Omérov, Agneta Cronqvist (2019). Communication skills in nursing: A phenomenologically-based communication training approach
Pernilla Omerov, Åsa Gransjön Craftman, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2019). Homeless persons' experiences of health- and social care: A systematic integrative review
Pernilla Omerov, David Titelman, Ullakarin Nyberg (2018). Population-Based Surveys That Include Suicide-Bereaved Family Members: Ethical and Methodological Considerations
Pernilla Omerov, Rossana Pettersen, David Titelman, Tommy Nyberg, Gunnar Steineck, Atle Dyregrov, Ullakarin Nyberg (2017). Encountering the Body at the Site of the Suicide: A Population-Based Survey in Sweden.
Tommy Nyberg, Ida Hed Myrberg, Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Ullakarin Nyberg (2016). Depression among Parents Two to Six Years Following the Loss of a Child by Suicide: A Novel Prediction Model
Rossana Pettersen, Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, David Titelman, Atle Dyregrov, Tommy Nyberg, Ullakarin Nyberg (2015). Lack of Trust in the Health-Care System After Losing a Child to Suicide: A Nationwide Population Survey
Pernilla Larsson Omerov (2014). Parents who have lost a son or daughter through suicide: towards improved care and restored psychological health
Rossana Pettersen, Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Atle Dyregrov, David Titelman, Kari Dyregrov, Ullakarin Nyberg (2014). Suicide-Bereaved Siblings' Perception of Health Services.
Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Kari Dyregrov, Bo Runeson, Ullakarin Nyberg (2014). The ethics of doing nothing. Suicide-bereavement and research: ethical and methodological considerations
Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Bo Runeson, Ullakarin Nyberg (2014). Viewing the body after bereavement due to suicide: a population-based survey in Sweden
Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Bo Runeson, Anna Christensson, Ulrika Kreicbergs, Rossana Pettersén, Birgitta Rubenson, Johanna Skoogh, Ingela Rådestad, Ullakarin Nyberg (2013). Preparatory studies to a population-based survey of suicide-bereaved parents in Sweden [Fulltext]
Pernilla Omerov, Gunnar Steineck, Tommy Nyberg, Bo Runeson, Ullakarin Nyberg (2013). Psychological morbidity among suicide-bereaved and non-bereaved parents: a nationwide population survey
A Björkdahl, U Nyberg, B Runeson, Pernilla Omérov (2011). The development of the Suicidal Patient Observation Chart (SPOC): Delphi study
Johanna Skoogh, N Ylitalo, Pernilla Omerov, A Hauksdóttir, U Nyberg, U Wilderäng, B Johansson, M Gatz, Gunnar Steineck (2010). 'A no means no': Measuring depression using a single-item question versus Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-D).
Pernilla Larsson (Omerov), Sonia Nilsson, Bo Runeson, Barbro Gustafsson (2007). Psychiatric nursing care of suicidal patients described by the Sympathy-Acceptance-Understanding-Competence model for confirming nursing

Senast uppdaterad: .

Forskningsprojekt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade