Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kerstin Åkergård

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Adjunkt

Telefon:

076-636 50 30

Telefon 2: 076-636 50 30

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

undervisningsområden

Kerstin är högskoleadjunkt vid institutionen för vårdvetenskap och undervisar främst i palliativ vård, primärvård och vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Examen och yrkesverksamhet

Kerstin har en masterexamen i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Sin professionella examen har hon som leg. sjuksköterska med specialistinriktningar inom öppen hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Som yrkesverksam sjuksköterska har Kerstin arbetat som barnsjuksköterska, skolsköterska, distriktssköterska och sjuksköterska inom äldreomsorg.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade