Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Caroline Krook

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Fil dr.

Telefon:

076-636 50 49

MOBIL: 076-636 50 49

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Caroline Krook är i grunden sjuksköterska och har yrkeserfarenhet från äldrevård, palliativ vård samt ortopedisk vård. Hon har som projektledare startat och drivit en klinisk undervisningsavdelning (KUA) vid ortopedkliniken vid sjukhuset i Västerås.

Vid högskolan har Caroline undervisat i sjuksköterskeprogrammet i olika kurser sedan 2002. Caroline har erfarenhet av kursledarskap och undervisar främst i kurser som rör vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Hon under åren på högskolan arbetat med pedagogisk och didaktisk utveckling av ämnet, och har vidareutbildat sig internt och externt. På senare år har ett intresse väckts kring e-hälsa och digital teknik i vården och hon undervisar i en valbar kurs som rör detta med fokus på etiska frågor och ställningstaganden kring införande och användning av digital teknik i vården.

Särskilda uppdrag: Facklig representant i Pedagogiskt kollegium (PK), ordinarie ledamot i Disciplin- och överprövningsnämnden (DÖN), lärarrepresentant i ämnesgruppen för vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Särskilda intresseområden: Lärande kring att leva med kronisk sjukdom/ohälsa, livsfrågor och livsåskådningens betydelse för meningsskapande hos patienter samt etiska frågor rörande autonomi, integritet, värdighet inom äldrevård och palliativ vård. Interprofessionellt lärande och teamarbete är ett annat intresseområde.

Forskningsområden
Caroline disputerade 2007 i pedagogik vid Stockholms universitet med en avhandling om hur patienter med obotlig sjukdom förstår och hanterar sin existentiella livssituation. Avhandlingen var tvärvetenskaplig och tangerar ämnena vårdvetenskap, pedagogik och livsåskådningsvetenskap. Med livsåskådningen som grund tolkar och strukturerar patienterna livssituationen så att den blir begriplig och meningsfull. Den visar att livsberättelser kan fungera som redskap för vårdpersonal att få syn på patienters livsfrågor, livsåskådning lärandebehov och meningsskapande.

Sedan 2015 deltar hon i forskningsprojektet ”Att leva med långvarig ohälsa” - om innebörden av att leva med avföringsläckage efter cancerbehandling hos kvinnor med gynekologisk cancer.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade