Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bodil Holmberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Filosofie Doktor i palliativ vård

Telefon:

076-636 51 35

Telefon 2:076-636 51 35

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungagatan 127

ARBETSOMRÅDE

ARBETSOMRÅDE

Bodils specifika intresseområde rör palliativ vård för äldre personer på vård- och omsorgsboende. I sitt avhandlingsprojekt undersökte hon fenomenet assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende ifrån äldres, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Fynden förtydligade undersköterskors arbete och synliggjorde anhörigas bidrag, men visade också att äldre personer värnar sitt självbestämmande och gör vad de kan så länge det går. De är inte passiva mottagare, vilket gör den kroppsliga omvårdnaden till en assistans när kroppen inte längre räcker till.

Examina

Sjuksköterska 2001
Magister i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård 2014
Filosofie doktor i palliativ vård 2020

 

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade