Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Lars Oscarsson

Lars Oscarsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Seniorprofessor

Telefon:

076-893 10 54 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Patrik Karlsson, Lars Oscarsson (2021). Nationella imperativa och lokala praktiker: om kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies [Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2019). Treatment planning in public social casework: a street-level response to policy pluralism
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2018). Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: Botkyrka, Stockholm och Södertälje [Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anders Bergmark, Martin Börjeson, Britt Jonsson, Cecilia Modig, Lars Oscarsson, Kerstin Vinterhed (2015). Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör [Fulltext]
Lars Oscarsson (2015). Lars Svedber och samhällsutvecklingen: tankar om speglingar och motstånd via några centrala begrepp inom socialt arbete - och hos Lars Svedberg
Lars Oscarsson, Ingri-Hanne Bränne Bennwik (2015). SMARTs kontraktsmetod: Vetenskapligt stöd och evidensbaserad praktik [Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen [Fulltext]
Lars Oscarsson (2012). Att arbeta evidensbaserat
Lars Oscarsson (2011). Missbruksvården och samhället [Fulltext]
Lars Oscarsson (2011). Utvärdering och evidensbasering
Jürgen Degner, Anna Henriksen, Lars Oscarsson (2010). Investing in a Formal Relationship: Support Persons’ View of Treatment Involvement Regarding Young Persons in Residential Care
Lars Oscarsson (2009). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter
Lars Oscarsson (2009). Kunskapsproduktion för en evidensbaserad praktik
Anders Bergmark, Lars Oscarsson (2009). Om legitimitet och etik inom missbruksvården
Lars Oscarsson (2008). Interventionsforskning
Anna Henriksen, Jürgen Degner, Lars Oscarsson (2008). Youths in coercive residential care: attitudes towards key staff members’ personal involvement, from a therapeutic alliance perspective
Lars Oscarsson (2006). Att utveckla, sammanställa och tillämpa kunskaper i socialt arbete
Lars Oscarsson (2006). Evidensbaserad praktik: originalet och dess uttolkare
Lars Oscarsson (2006). Evidenskravet och socialt arbete
Lars Oscarsson (2006). Inhold, kontekst og det personlige valg ved behandling af misbrug

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Lars Oscarsson 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade