Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Johan Vamstad

Johan Vamstad

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Lektor, docent

Telefon:

076-636 51 46 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskolaBox 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N

Arbetsområden

Bakgrund

Johan Vamstad disputerade i ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund 2007. Namnet på avhandlingen var Governing Welfare: the Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State. Sedan disputationen har han arbetat som vikarierande universitetslektor vid Mittuniversitetet (2008-2009) och vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet (2009). Han var under 2015-2016 affilierad med Graduate School of Human Sciences, vid Osakas universitet. Johan Vamstad blev docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2015.

Johan har arbetat med en rad olika forskningsprojekt vid Institutionen för Socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan våren 2005. Sedan januari 2010 är han verksam vid enheten på heltid, och han har under denna tid bland annat genomfört projektet Valfri välfärd – en socialvetenskaplig studie av olika medborgargruppers erfarenhet.

Forskning

Johan Vamstads forskningsintresse rör främst välfärdsstaten ur både svenskt och jämförande perspektiv, civilsamhället och kombinationer av dessa områden. Hans doktorsavhandling studerade den svenska välfärdsstatens utmaningar och den föreslog att de demokratiska utmaningarna är mer påtagliga än de ekonomiska samt att de förra kan bemötas genom ett mer aktivt brukardeltagande i olika välfärdstjänster. För avhandlingen undersöktes speciellt barnomsorg och skillnader i deltagande och demokrati i olika typer av förskolor. Sedan avhandlingens färdigställande har han ägnat sig åt fortsatt forskning om den svenska och andra välfärdsstater. Han har särskilt studerat co-production, eller medskapande av sociala tjänster. Johan Vamstad är också delaktig i arbetet med högskolans stora befolkningsstudie om medborgerligt engagemang, särskilt med frågor om gåvor till ideell verksamhet.

Undervisning

Johan Vamstad håller kurser i ämnet ”välfärdens organisering” på högskolans socionomprogram. Han är även delaktig i handledning och examination av uppsatser på kandidat och anvancerad nivå. Johan Vamstad är även ansvarig för temat kunskapens organisering och användning i Masterprogramet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället. Han har tidigare undervisat vid Mittuniversitetet, Lunds Universitet, Hochschule München och Osakas universitet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Johan Vamstad (2021). Generosity in Times of Crisis: Swedish Helping Behaviours During the COVID-19 Pandemic [Fulltext]
Hanna Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson, Johan Vamstad (2021). Låt berörda vara del i forskning
Elsa Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson (2021). Låt våra hemlösa få bo på de tomma hotellen [Fulltext]
Erika Wall, Johan Vamstad (2021). När en part försvinner: informella vård och omsorgsinsatser under Coronapandemin
Johan Vamstad (2020). Community co-production at Japanese health and welfare cooperatives: a Swedish perspective
Johan Vamstad (2020). Givande som medborgerligt engagemang i Sverige [Fulltext]
Johan Vamstad (2020). Giving to be civil or civic?: A social origins analysis of charitable giving in Sweden
Johan Vamstad (2020). Sweden: Minor challenges and even smaller solutions
Anders Kassman, Johan Vamstad (2019). Local public administration as facilitator of political youth participation: good intentions and institutional shortcomings
Johan Vamstad, Karl Henrik Sivesind, Thomas P. Boje (2018). Giving in Scandinavia
Johan Vamstad (2018). Inte längre ett komplement: om Sveriges stadsmissioners sociala arbete med utsatta personer [Fulltext]
Magnus Karlsson, Johan Vamstad (2018). New Deeds for New Needs: Civil Society Action Against Poverty in Sweden
Johan Vamstad (2018). Public Money For Public Causes And Private Money For Private Causes?: A Short History Of Tax Incentives For Charitable Giving In Sweden
Magnus Karlsson, Johan Vamstad (2018). Trust and Social Work in Kerala
Johan Vamstad (2016). Bottom-up childcare in a top-down welfare state: Explaining cooperative organization among Swedish parents
Johan Vamstad (2016). Fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen: En jämförande studie av internationella erfarenheter [Fulltext]
Susanne Wallman Lundåsen, Johan Vamstad (2015). Civilsamhället och staten: En fråga om tillit
Johan Vamstad (2015). Co-production of Childcare and Addiction Treatment in Sweden: The Same Co-production in Very Different Service Areas?
Victor Pestoff, Yayoi Saito, Johan Vamstad (2015). Co-production of health and elder care: cooperative models in Japan
Johan Vamstad (2015). Det folkliga givandet: om gåvor till välgörande ändamål i Sverige [Fulltext]
Johan Vamstad (2015). En annan väg till individualisering av välfärdstjänster?: Medskapande av barnomsorg i Sverige
Johan Vamstad (2015). Exit, Voice and Indifference: Older people as consumers of Swedish home care services
Johan Vamstad (2015). Skolpolitik på lokal nivå: Ett komplext och motsägelsefullt politikområde
Johan Vamstad, Kerstin Stenius (2015). Valfri välfärd: Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten
Victor Pestoff, Johan Vamstad (2014). Enriching Work Environment in the Welfare Service Sector: the Case of Social Enterprises in Swedish Childcare
Johan Vamstad (2014). Too much information and too little knowledge?: An Attempt to Explain Findings From the Swedish Voucher System for Upper Secondary Education
Johan Vamstad, Johan von Essen (2013). Charitable giving in a universal welfare state: Charity and social rights in Sweden
Johan Vamstad (2013). Jämlikhet med och utan politik
Johan Vamstad (2013). Valfrihet i välfärden: Mer eller mindre jämlikt?
Johan Vamstad (2012). Co-production and Service Quality: A New Perspective for the Swedish Welfare State
Johan Vamstad (2012). Co-Production and Service Quality: The Case of Cooperative Childcare in Sweden
Johan Vamstad (2012). Kooperativt företagande i Sverige: en kunskapsöversikt om det kooperativa företagandets betydelse för demokrati, välfärd och tillväxt
Lars Trägårdh, Johan Vamstad (2010). Barnet som medborgare: En analys av förutsättningarna för att skapa ett index över barns medborgerliga och politiska rättigheter [Fulltext]
Johan Vamstad, Lars Trägårdh (2010). Statens strukturerande makt:  om det svenska civilsamhällets ekonomiska och juridiska förutsättningar
Lars Trägårdh, Johan Vamstad (2009). Att ge eller beskattas: avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder
Lars Pettersson, Johan Vamstad (2008). After the swedish model: service delivery between two systems
Johan Vamstad (2007). Governing Welfare: the third sector and the challenges to the Swedish Welfare State [Fulltext]
Johan Vamstad (2006). A literary overview of Swedish civil society research [Fulltext]
Lars Svedberg, Johan Vamstad (2006). Swedish civil society and the provision of welfare: ideological visions and social realities
Lars Svedberg, Johan Vamstad (2006). Swedish civil society and the provision of welfare: ideological visions and social realities

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Johan Vamstad 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade