Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Johan Hvenmark

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel:

Lektor, docent 

Telefon:

076-636 51 31 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskolaBox 11189,
100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1N


Bakgrund

Johan Hvenmark disputerade 2008 i företagsekonomi vid enheten för företagsledning- och arbetslivsfrågor, Handelshögskolan i Stockholm. Avhandlingens titel är Reconsidering Membership: A study of individual members’ affiliation with democratically governed federations. 2010 mottog han utmärkelsen Emerging Scholar Dissertation Award of Honorable Mention från International Society for Third Sector Research.

2009 erhöll Johan ett flerårigt post doc-stipendium från Riksbankens Jubileumsfond för att studera användandet av managementmodeller i ideella verksamheter. Studien förlades till Enheten för civilsamhällesstudier, Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH). Under perioden 2009–2013 varvade han sina post doc-studier vid ESBH med en deltidstjänst som Forsknings- och Utvecklingsansvarig på Sveriges Riksidrottsförbund.

Sedan 2013 innehar Johan ett lektorat vid Institutionen för socialvetenskap, ESBH. Inom ramen för detta lektorat ansvarar han för ett strategiskt forskningssamarbete inriktat på organisering och ledning av ideella verksamheter. Parter i och finansiärer av detta forskningssamarbete är ESBH tillsammans med Cancerfonden, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Lärarförbundet, Svenska Golfförbundet, Svenska Röda Korset, Sveriges Riksidrottsförbund, och Vårdförbundet (Läs om projektet här. 2017 blev Johan docent i företagsekonomi vid ESBH.

forskning

Organisering och ledning av ideella verksamheter är ett centralt tema i Johans forskning och han har sedan avhandlingen, som är en organisationsteoretisk analys av ledares förståelse av medlemskap i klassiska förenings- och förbundsstrukturer, drivit och medverkat i en rad olika forskningsprojekt.

Under lång tid har han ägnat stort intresse för organiserings- och ledningsrelaterade frågor med bäring på gränslandet mellan marknad och civilsamhälle. Ett gränsland som rymmer allt från långvariga samarbeten till dramatiska konflikter, men också konstanta lån och blandningar av idéer, prat och praktiker från respektive sfär. Bland annat har Johan i sin forskning visat att de förändringar som pågår i detta gränsland inte sällan utmanar både etablerad teoribildning och gängse verksamhet i företag såväl som ideella organisationer. Han har i sin forskning även intresserat sig för teman som nya och gamla engagemangsformer; relationen mellan tjänstemän och förtroendevalda; kön, jämställdhet och mångfald; finansiering och innovation; professionalisering och utbildning; samt civilsamhällets gestaltning och betydelse på kommunal nivå.

Johan publicerar sina forskningsresultat i framför allt vetenskapliga tidskrifter, internationella antologier och forskningsrapporter (se publikationslista nedan). Han agerar återkommande granskare för vetenskapliga tidskrifter, som t.ex. Voluntas, Administrative Theory & Praxis, och Nonprofit Management and Leadership. Förutom att han även har varit gästredaktör för flera specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Journal of Nonprofit Education and Leadership har han också granskat forskningsansökningar vid svenska Vetenskapsrådet och de två belgiska forskningsråden The Fund for Scientific Research (FNRS) och Research Foundation Flanders (FWO). Johan medverkar flitigt på internationella forskarkonferenser, så som ARNOVA, ISTR, och EGOS, och då genom att både presentera texter, organisera paneler, spår och seminarier.

Undervisning

Johan Hvenmark har, förutom ett regelmässigt undervisande på både grund-, masters- och forskarutbildningsnivå, skapat och ansvarat för kurser i både Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället och forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället vid ESBH. Vid ESBH deltar han även återkommande i handledning och examination av uppsatser på såväl kandidat- som mastersnivå. Han har också varit bihandledare i Erik Sjöstrands avslutade avhandlingsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm och är idag huvudhandledare i Ebba Henreksons avhandlingsprojekt vid ESBH.

ANDRA UPPDRAG

Johan är idag ordförande för Akademiskt kollegium vid ESBH och verksamhetsrevisor för Svenska Klätterförbundet. Han sitter med i Bosön utbildningscentrums vetenskapliga råd och sedan flera år är han med i PWC:s jury för årets redovisning i ideell sektor. Johan bidrar kontinuerligt till att sprida forskningsbaserad kunskap i samhället genom att frekvent föreläsa i olika typer av ledarutbildningar och evenemang i ideell sektor, men också genom medverkan i media och på större arrangemang, så som Almedalsveckan.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: de svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Anna Mankell, Johan Hvenmark (2020). Variations on a theme: Exploring understandings of the marketisation concept in civil society research
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Civil Society Education: National Perspectives
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Journal of Nonprofit Education and Leadership: Themed Issue on Civil Society Education
Charlotte Holgersson, Johan Hvenmark (2019). Reading nonprofit leadership from a gender perspective
Johan Hvenmark, Ebba Henrekson (2018). Vad står på spel?: Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället [Fulltext]
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2015). Civil Society Education: International Perspectives
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2015). Civil Society Education: International Perspectives
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2015). Civil Society Education: International Perspectives
Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2015). Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Varför ska man vara medlem?: Om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2014). Credit-based Civil Society Education in a Nordic Context: Why is there so little?
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2014). Föreningsprat hit och business talk dit
Anna Fyrberg Yngfalk, Johan Hvenmark (2014). Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?: Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer [Fulltext]
Johan Hvenmark (2013). Business as Usual?: On Managerialization and the Adoption of the Balanced Scorecard in a Democratically Governed Civil Society Organization
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2013). The Board Development Conundrum in Local, Democratically Governed, and Membership-based Nonprofit Organizations
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Conference Note Benchmark 3.5, 2011, San Diego, CA - The Role of National Contexts: Nonprofit Management Education in Sweden
Torbjörn Einarsson, Johan Hvenmark (2012). Efter medlemskapet?: Engagemang och föreningsliv för en ny tid
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). International Mappings of Nonprofit Management Education: An Analytical Framework and the Case of Sweden
Johan Hvenmark (2012). Introduktion: om nytta generellt och om idrottens eventuella samhällsnytta specifikt
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Nonprofit Management Education: Northern European and Nordic Perspectives
Johan Hvenmark, Filip Wijkström (2012). Red Cross
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). The Board Member Conundrum: Board Member Motivations, Skills, and Responsibilities
Johan Hvenmark (2012). Är idrott nyttigt?: en antologi om idrott och samhällsnytta
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Teaching Management to Civil Society Leaders
Johan Hvenmark, Johan von Essen (2010). A Civic Trinity in Transformation?: Changing Patterns and Perspectives on Membership, Volunteering, and Citizenship in Swedish Civil Society
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson, Jan Ström (2010). Emerging Opportunities for Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
K.E.H. Karen Maas, Johan Hvenmark, Michael Meyers, Florentine Maier, Kellie Liket (2010). Managerialism in the 21st Century: New Insights: In the Borderlands Between Business and Civil Society: On the Use of Management Models in Civil Society Organizations
Johan Hvenmark (2010). Members as Democratic Owners and Profitable Customers: on Changing Perceptions of Membership and the Commercialization of CSOs
Johan Hvenmark (2010). Symboler som skyddar liv
Johan Hvenmark (2008). Reconsidering Membership: A Study of Individual Members’ Formal Affiliation with Democratically Governed Federations
Johan Hvenmark, Pia Höök, Nanna Gillberg, Charlotte Holgersson, Monica Lindgren (2005). Under Attack: Faculty’s Experience of Encouraging Critical Reflection in Business School Education
Johan Hvenmark, Filip Wijkström (2004). The Popular Movement Marinade: The Dominant Civil Society Framework in Sweden
Johan Hvenmark (2003). Individual Membership in Federative Organizations
Johan Hvenmark (2002). Symbols Protecting Lives: On Emblems, symbols, and Ideology as well as the Local and Global Challenge to the Red Cross
Johan Hvenmark (2001). The Membership and the Federation
Johan Hvenmark (2001). Varför slocknar elden?: Om utbrändhet bland mellanchefer i ideella organisationer
Johan Hvenmark (2000). Changing Structures of Thought: A study of Employment Policy in the Swedish Red Cross 1989-1999

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Johan Hvenmark (Fotograf: Markus Crépin Sundström)

Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade