Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Jane Österlind

Institutionen för vårdvetenskap, S:t Lukas utbildningsinstitut, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Prefekt, Docent, vårdvetenskap - inriktning palliativ vård

Telefon:

08-555 050 88 

Telefon 2: 076-636 50 11

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Mitt forskningsområde fokuserar döende och död ur olika perspektiv; äldre personers döende och död, attityder till döende och död samt kulturella aspekter på döende och död inom vård och omsorg.

Akademiska meriter & examen

1994 Leg ssk
2009 Med dr
2020 Docent - vårdvetenskap

Andra uppdrag

Projektledare för implementering av palliativ vårdfilosofi på vård-och omsorgsboenden på Södermalm, Stockholm

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Simen A Steindal, Andréa Aparecida Goncalves Nes, Tove E. Godskesen, Susanne Lind, Alfhild Dihle, Anette Winger, Jane Österlind, Fredrik Solvang Pettersen, Heidi Holmen, Anna Klarare (2021). Advantages and Challenges in Using Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for a Systematic Mixed Studies Review
Maria Browall, Amir H. Pakpour, Christina Melin-Johansson, Carina Lundh Hagelin, Jane Österlind, Ingela Henoch (2021). Development and Psychometric Evaluation of a New Short Version of the Swedish Frommelt Attitudes Toward Care of the Dying Scale
Jane Österlind, Ingela Henoch (2021). The 6S-model for person-centred palliative care: A theoretical framework
Jane Österlind, Ingela Henoch (2020). De 6 S:n: en modell för personcentrerad palliativ vård
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2020). Elements of assisted bodily care: Ethical aspects
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care in a nursing home as narrated by older persons.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care (RABC) in a nursing home as narrated by older persons
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). Being a spectator in ambiguity: Family members' perceptions of assisted bodily care in a nursing home
Ingela Henoch, Jane Österlind (2019). Development of the 6S Dialogue Tool to facilitate person-centred palliative care.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). End-of-life care in a nursing home: Assistant nurses' perspectives
Christina Melin-Johansson, Jane Österlind, Carina Lundh Hagelin, Ingela Henoch, Kristina Ek, Ingrid Bergh, Maria Browall (2018). Undergraduate nursing students' transformational learning during clinical training.
Simen Steindal, Jane Österlind, Kristin Halvorsen, Therese Schjelderup, Ellen Kive, Liv Wergeland Sörbye, Alfhild Dihle (2017). A Qualitative study of women´s experiences of living with COPD
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2017). Being a companion at a natural pathway towards death
Britt-Marie Ternestedt, Ingela Henoch, Jane Österlind, Birgitta Andershed (2017). De 6 s:n: en modell för personcentrerad palliativ vård
Jane Österlind, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Ingrid Hellström (2017). Feeling lonely in an unfamiliar place: Older peoples experiences of life close to death in a nursing home
Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson, Ingrid Bergh, Susann Strang, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Carina Lundh Hagelin, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2017). Undergraduate nursing students' attitudes and preparedness toward caring for dying persons: A longitudinal study
Carina Lundh Hagelin, Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Susann Strang, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2016). Factors influencing attitude toward care of dying patients in first- year nursing students
Jane Österlind, Charlotte Prahl, Lars Westin, Susann Strang, Ingrid Bergh, Ingela Henoch, Kina Hammarlund, Kristina Ek (2016). Nursing students' perceptions of caring for dying people, after one year in nursing school.
Berit Seiger- Cronfalk, Britt-Marie Ternestedt, Lise-Lotte Franklin Larsson, Eva Henriksen, Astrid Norberg, Jane Österlind (2015). Utilization of palliative care principles in nursing home care: Educational interventions
Kristina Ek, Lars Westin, Charlotte Prahl, Jane Österlind, Susann Strang, Ingrid Bergh, Ingela Henoch, Kina Hammarlund (2014). Death and caring for dying patients: exploring first-year students´descriptive experiences
Susann Strang, Ingrid Berg, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Lars Westin, Jane Österlind, Ingela Henoch (2014). Swedish nursing students´ reasoning about emotionally demanding issues in caring for dying patients
Eva Sahlberg-Blom, Anna-Lena Hårsmar, Jane Österlind (2013). Assistant nurses’ descriptions of signs of dying among older people in nursing homes
Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind (2013). De 6 S:n: En modell för personcentrerad palliativ vård
array Britt-Marie Ternestedt, Jane Österlind, Ingela Henoch, Birgitta Andershed (2012). De 6 S:n - En modell för personcentrerad palliativ vård
Jane Österlind, Görel Hansebo, Janicke Andersson, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström (2011). A discourse of silence: professional carers resoning of death and dying in nursing homes
Jane Österlind, Görel Hansebo, Rikard Lindqvist, Britt-Marie Ternestedt (2009). Moving on a roundabout at the end of life-What counts? Waiting times for transfer to sheltered accommodation for older people in Sweden.
Jane Österlind (2009). När livsrummet krymper: vård och omsorg av äldre personer i livets slutskede [Fulltext]
Jane Österlind, Görel Hansebo, Göran Lantz, Britt-Marie Ternestedt (2008). Pathways in end-of-life care for older people: care managers' reasoning.
Jane Österlind (2007). Vårdkultur och självbestämmande i sjukhemsmiljö
Jane Österlind (2002). Hemmet på hemmet: att vårdas och vårda inom särskilda boendeformer för äldre. En beskrivning om livets sista tid på sjukhem och ålderdomshem ur ett personalperspektiv
Jane Österlind (2001). Omvårdnadsbehov i livets slutskede

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade