Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Filip Wollter

Filip Wollter

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Adjunkt, fil dr och internationell koordinator

Telefon:

076-636 51 24 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12, plan 2


BAkgrund

Filip Wollter är socionom, fil mag i socialt arbete och fil dr i social välfärd. Han har även en fil kand i idéhistoria med rättssociologi och etnologi som biämnen. Han har arbetat med olika former av socialt arbete, exempelvis med behandling av ungdomar, personer med funktionsnedsättning, inom socialtjänsten och med barn med särskilda behov. Han har även arbetat med områdesbaserad utvecklingsarbete inom den ideella sektorn och inom förskolan i barngrupper samt som ansvarig för utvecklingsarbete.

undervisning

Filip undervisar inom en rad områden kopplat till socialt arbete, exempelvis barnfamiljer med komplex problematik, ungdomar och kriminalitet, områdesbaserad utvecklingsarbete/community work, och utredningar/bedömningar. Utöver det är Filips undervisning fokuserad på mer övergripande frågor som rör välfärdens organisering, exempelvis gällande fenomen som juridisk tillämpning, evidensbaserad praktik, kunskap och kunskapsutveckling, styrning, samverkan, samt organisering och ledarskap. Filip undervisar även om teorier i socialt arbete samt fenomen som tillit och identitet. Filip har exempelvis varit kursansvarig för kurser på socionomprogrammet och högskolans uppdragsutbildning så som Juridisk tillämpning: Välfärdsrätt III: Juridisk tillämpning i utredningsarbete 5,5 hp, Teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete 7,5 hp, Perspektiv på socialt arbete 30 hp, Ledarskapsutbildning – för första linjens chef inom omsorgen 22,5 hp, Ledarskapsutbildning för ideell sektor 15 hp, Evidensbaserad praktik i socialt arbete 7,5 hp.

Forskning

Filip har forskat inom en rad olika områden med anknytning till socialt arbete och välfärdens organisering. Han disputerade 2020 med avhandlingen The resoning behind social work intervention design, där han undersökte vad som påverkar valet av insats inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samt hur olika aktörer resonerar och förhandlar när det ska enas om en biståndsinsats. Filip huvudsakliga forskningsområde berör socialtjänstens insatser till barnfamiljer med komplex och multifaciterad problematik. Utöver detta har han forskat om ungdomar och kriminalitet, områdesbaserat socialt arbete, samarbete mellan olika samhällssektorer, och socialt arbete och identitet. Hans forskning har publicerats i internationella tidsskrifter som Social work & society, Social work and social science review och Youth justice. Han har även varit delaktig i tilltisdelegationen (tillitsdelegationen.se) och publicerat sig i deras forskningsrapportserie, samt publicerad kurslitteratur på studentlitteratur. De senaste åren har han även arbetat i redaktionen för tidskriften Nordic Social Work Research. Filip är anknuten till Stockholm Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (SCORE) vid Stockholms universitet, och har bland annat bedrivit forskning inom deras forskningsprogram ”Syfte, styrning och reglering för olika organisationsformer” (STORM).

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Filip Wollter (2021). Determining interventions for vulnerable families: the nature of disagreement and consensus-seeking: [Att komma överens om insats med utsatta familjer: oenighet och konsensus]
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Patrik Karlsson, Lars Oscarsson (2021). Nationella imperativa och lokala praktiker: om kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies [Fulltext]
Filip Wollter (2021). The reasoning and conditions underpinning intervention design: a social worker perspective
Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation? [Fulltext]
Filip Wollter (2020). Identity of clients and social workers in service provision: an institutional logics perspective
Filip Wollter (2020). The Accumulation of Standards for Treatment Decisions in Social Work (1847-2018)
Filip Wollter (2020). The reasoning behind social work intervention design [Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2019). Treatment planning in public social casework: a street-level response to policy pluralism
Filip Wollter (2019). Val och utformning av insatser i socialt arbete: hur skapas tillit och legitimitet? [Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2018). Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: Botkyrka, Stockholm och Södertälje [Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet [Fulltext]
Filip Wollter (2015). Migration crisis in the context European: Dynamics, challenges and way forward
Filip Wollter, Anders Kassman (2015). Skarpnäckslyftet [Fulltext]
Filip Wollter (2014). Den förlorade välfärdens språk: En undersökning av processer och motiv bakom de senaste decenniernas förändrade benämningar av socialt utsatta [Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Anne-Lie Vainik, Filip Wollter, Malin Robyn (2014). Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer”: Om trygghetsskapande arbete genom lokal samverkan mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, bostadsbolag och ungdomar i stadsdelen Skarpnäck [Fulltext]
Lars Svedberg, Filip Wollter (2013). Att benämna de socialt utsatta: från fattigdom till utanförskap
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen [Fulltext]
Filip Wollter (2010). Men vad ska socialarbetaren göra?: En diskursanalys av den professionella expertisens funktion inom en evidensbaserad praktik i socialt arbete [Fulltext]

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade