Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anita Liljeström

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Adjunkt, doktorand

Telefon:

076-636 51 40 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Anita Liljeström utexaminerades och diplomerades som socionom vid Sköndalsinstitutet i juni 1985. Hon har därefter arbetat med socialt arbete i Stockholms stad vid Flyktingbyrån, Rinkeby stadsdelsförvaltning och Maria-Högalid stadsdelsförvaltning. I de respektive stadsdelsförvaltningarna har arbetet varit inriktat mot missbruksproblematik, främst med koppling till narkotika och under en period specifikt till kvinnor. Anita har också arbetat med ungdomar vid socialtjänsten i Umeå. Utöver det direkta sociala arbetet har Anita arbetat med biståndsverksamhet i Sydamerika för Diakonia, bland annat i form av stöd till lokala projekt knutna till socialt arbete, juridisk rådgivning och mänskliga rättigheter, framförallt i Peru. Anita har en fil mag-examen från Socialhögskolan vid Stockholms universitet och en pågående forskarutbildning med inriktning mot doktorsexamen i ämnet: Social välfärd med inriktning mot civilsamhället, vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (överflyttad från Umeå universitet).

Undervisning

Anita har undervisat vid Umeå universitet, främst med inriktning mot handläggning, utredning och dokumentation i socialt arbete med särskilt fokus på etiska frågor samt uppsatsskrivning på c-nivå, och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, främst med inriktning mot det sociala arbetets praktiska tillämpning; socionomrollens olika aspekter och verksamhetsförlagd utbildning, personlig och professionell utveckling, samtalsmetoder och etiska relationer och bemötande i socialt arbete samt uppsatsskrivning på b- och c-nivå.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade