Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ulf Hammare

Uppdragsutbildningsenheten

Titel:

Fil dr, bitr enhetschef, examinator

Telefon:

08-555 051 09 

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Uppdragsutbildningsenheten
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Forskningsområde

Ulf Hammare har i flera studier undersökt det sociala arbete som utförs inom ideell sektor. 2013 avslutade han ett avhandlingsprojekt på detta tema vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Avhandlingsarbetet har tagit utgångspunkt i de förändringar som sker inom svensk välfärd där allt fler kommuner kontrakterar nonprofit-organisationer samt vinstdrivande vård- och omsorgsbolag som utförare av socialt inriktad verksamhet. En central drivkraft i en sådan process är att skapa förutsättningar för ökad mångfald, där särskilda förhoppningar riktas mot den ideella sektorns socialt inriktade nonprofitorganisationer. I många sammanhang talar man om den ideella sektorn och dess så kallade särart, det vill säga att organisationer och verksamheter inom ideell sektor på avgörande sätt skiljer sig från verksamheter inom både det privata och det offentliga. Parallellt med denna omställning pågår ett kunskapsutvecklingsarbete som primärt har riktats mot kommunernas socialtjänst. Ett av målen med utvecklingsarbetet är att socialt arbete i större utsträckning ska bygga på en vetenskapligt säkerställd kunskap. Centrala begrepp är här akademisering, professionalisering, vetenskapligt producerad kunskap, expertkunskap och evidensbaserad praktik. Det är inte ovanligt att den här typen av processer leder mot standardisering och likriktning. Det hela kan beskrivas som en situation där löften om särart och förhoppningar om mångfald korsas av en kunskapsstyrning med krav på enhetlighet och evidens.

Trots strävan mot implementering av en sådan evidensbaserad praktik har bilden av det sociala arbetet inom nonprofitorganisationerna samt de vinstdrivande bolagen varit mycket vag. Det finns inga tidigare uppgifter om hur den kunskapsbas ser ut på vilken det här arbetet vilar, vilka metoder man använder eller hur yrkesverksamma i övrigt uppfattar och beskriver sin praktik. Med ett särskilt fokus på frågor om kunskap för det sociala arbetet genomförs i den här avhandlingen en kvantitativ jämförande studie i syfte är att undersöka om och i så fall hur uppfattningar hos yrkesverksamma inom sektorerna skiljer sig åt och på vilket eventuellt sätt nonprofitorganisationernas anställda och den verksamhet man bedriver kan sägas motsvara förväntningar om att bidra till ökad mångfald.

Senast uppdaterad: .

Pressbild

Ulf Hammare 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade