Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


4,9 miljoner till projekt om stödprogram för barnfamiljer med svår sjukdom

I ett pågående projekt studerar forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola hur ett familjebaserat psykosocialt stödprogram, The Family Talk Intervention, kan stödja barnfamiljer när någon i familjen är svårt sjuk. Nu får projektet ytterligare anslag som gör att den forskning som pågår kan implementeras i klinisk praktik och utvärderas både inom specialiserad palliativ hemsjukvård och inom cancervård när en förälder är sjuk samt inom barnsjukvården när ett barn är svårt sjukt.

När någon i en barnfamilj drabbas av svår sjukdom berör det hela familjen. Trots det finns ytterst lite forskning som utvärderar stöd för alla familjemedlemmar. The Family Talk Intervention syftar primärt till att underlätta kommunikationen inom familjen om det som är svårt att prata om som exempelvis dålig prognos, konflikter inom familjen eller barn som närstående som kommit i skymundan, men också för att stödja föräldrarna i deras föräldraskap. Nu tar projektet ytterligare ett steg framåt genom ett anslag från Forte på 4,9 miljoner kronor.

– Det känns helt fantastiskt. Vi kan nu studera detta stödprogram under verkliga förhållanden. I studien utbildas för närvarande alla kuratorer på Astrid Lindgrens barnsjukhus samt vid Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset. Utöver det kommer vi, med start i mitten av oktober, börja utbilda kuratorer och psykosociala sjuksköterskor inom specialiserad palliativ hemsjukvård (ASIH). I den delen av studien är alla ASIH-verksamheter i hela Stockholmsområdet med, säger Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskarna kommer i studien att stödja och följa implementeringsprocessen inom verksamheterna samt studera vilken effekt stödprogrammet har på familjens kommunikation och psykosociala hälsa. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har forskare under många år studerat hur kommunikation om sjukdom och vård samt andra vårdrelaterade faktorer påverkar familjemedlemmars psykosociala hälsa när någon har drabbats av svår sjukdom. Anledningen till att forskarna vill lösa detta problem är att vi idag vet att familjemedlemmar som inte pratar om sjukdomsrelaterade frågor såsom dålig prognos eller negativa händelser i samband med dödsfall, har ökad risk för psykisk ohälsa.
The Family Talk Intervention är en potentiell lösning på dessa problem. Stödprogrammet har blivit mycket efterfrågat hos vårdpersonal, framförallt kuratorer som gärna vill utbilda sig i detta. Innan stödprogrammet kan spridas och nå ut bredare behöver forskarna avvakta resultatet av denna forskningsstudie.

Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta Malin Lövgren.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade