Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Vad är egentligen palliativ vård?

Palliativ vård utvecklades initialt för patienter med cancerdiagnos och svåra, komplexa symtom. WHO:s definition för palliativ vård från 1990/2002 har länge varit globalt gällande, men genom åren har en diskussion förts bland forskare och klinisk vårdpersonal om hur begreppet ska förstås I en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen presenteras en ny internationell definition och författarna diskuterar också om hur det nya förhållningssättet skiljer sig från tidigare.

Sedan länge pågår en debatt om när i sjukdomsförloppet palliativ vård ska erbjudas. Den breddade synen på och utvecklingen av palliativ vård har lett till en intensiv och komplex debatt kring befintliga definitioner. Den internationella orgranisationen IAHPC* fick förra året i uppdrag att ta fram en ny definition. Sammanlagt 88 länder deltog i det samarbetet.

– Den nya definitionen skiljer sig från WHOS:s genom att lägga mer fokus på lidandet och inte på själva sjukdomen. Det handlar bland annat om att lyfta fram att vård och behandlingsåtgärder ska vara mer personcenterade och ske i dialog med paitenten, gälla för alla åldrar och vårdformer samt tillämpas under hela sjukdomsförloppet, säger Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Palliativt forskningscentrum på Ersta Sköndal Bräcke högskola och en av författarna.

Syftet med den nya definitionen är att den ska vara aktuell, giltig för alla sjukdomsgrupper och diagnoser och gälla för alla vårdnivåer i ett globalt perspektiv. Svenska professorer i palliativ vård har i samarbete med Nationella rådet för palliativ vård översatt IAHPC:s nya definition och gjort jämförelser med den äldre definitionen. Läs av artikeln i Läkartidningen här.

Förutom Anette Alvariza har Britt-Marie Ternestedt, senior professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, deltagit i arbetet, samt professorerna Bertil Axelsson, Umeå universitet, Birgit Rasmussen och Carl Johan Fürst, Lunds universitet.

Vill du läsa om hur det internationella arbetet med att ta fram en ny definition genomförts , läs artikeln Redefining Palliative Care —A New Consensus-Based Definition här.

För mer information, kontakta Anette Alvariza.

*IAHPC står för International Association for Hospice & Palliative Care.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade