Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Välkommen att nominera mottagare av 2018 års pris till Bengt Börjesons minne

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. Bland olika värv kan nämnas chefskapet för Barnbyn Skå som efterträdare till den legendariske Gustav Jonsson, den första professuren i socialt arbete vid Umeå universitet och rektorskap för både Socialhögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi därför inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons
minne. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

En särskild priskommitté har inrättats för att utse en årlig pristagare. Ordförande i denna kommitté är prefekten vid Institutionen för socialvetenskap, Martin Börjeson. Priset utdelas vid ett seminarium vid högskolan under höstterminen. Tidigare pristagare har varit Susanna Alakoski (2015), Refugees Welcome Stockholm (2016) och Alain Topor (2017).

Nomineringsperioden avslutades 15 september.

Martin Börjeson
Ordförande priskommittén

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade