Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Hannes Rolf vid Institutionen för socialvetenskap har belönats med Kjersti Bosdotter-priset

Doktorand Hannes Rolf har belönats för artikeln "Från kamp- till intresseorganisation. Centralisering och homogenisering inom Hyresgästernas Riksförbund fram till 1942″ som publicerades i Arbetarhistoria 2016:2, nr 158.

Juryns motivering:

”Den svenska Hyresgästföreningen är unik i sitt slag och har ingen internationell motsvarighet vad gäller anslutningsgrad, marknadsinflytande och politisk makt”. Så inleder Hannes Rolf sin artikel om en rörelse som många gånger har kommit i skymundan i folkhemsbygget.

Bostadsfrågan kommer alltid att vara fundamental för alla människor. I vår tid av bostadsbrist, utförsäljningar och privatiseringar är det än mer angeläget att ta del av hur det gick till när hyresgästerna började organisera sig. 2015 kunde den äldsta organisationen – Nynäshamns hyresgästförening – fira sitt hundraårsjubileum och flera följde. Hyresstrejker, blockader, bojkotter och massuppsägningar av hyreskontrakt var stridsmedel i det tidiga organisationsarbetet.

Så småningom blev rörelsen en erkänd partsorganisation på hyresmarknaden och dagens kamp på bostadsmarknaden ser delvis annorlunda ut. Ord som en gång brukade skrivas på äldre folkrörelsefanor gäller fortfarande: Organisation är makt.

Om priset

Priset instiftades av styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i december 2010 för att i samband med hennes pensionering tacka Kjersti Bosdotter, kulturombudsman vid IF Metall, för det mångåriga engagemanget för institutionen. Prissumman är på 5 000 kr och Kjersti Bosdotter ingår själv i priskommittén.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade