Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


På bilden syns Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, Per Nilsson, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Mattias Dahlberg, dekan för Uppsala universitets juridiska fakultet. (Foto: David Naylor)

Ersta Sköndal Bräcke högskola är med och startar socionomutbildning på Gotland

Uppsala universitet startar en socionomutbildning på Campus Gotland 2018. För själva genomförandet av utbildningen ansvarar Ersta Sköndal Bräcke högskolas institution för socialvetenskap.

Efterfrågan på socionomer är stor på Gotland och diskussionerna om en socionomutbildning har pågått under flera år.

- Vi är förstås väldigt glada för det här viktiga uppdraget, säger Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Per Nilsson. Vi får nu chansen att ge vår eftertraktade socionomutbildning även utanför Stockholm och vi ser fram emot ett spännande samarbetsprojekt med Uppsala universitet och Region Gotland.

Om utbildningen

Socionomprogrammet på Campus Gotland kommer att ha antagning två gånger: våren 2018 och våren 2019 med plats för cirka 35 studenter vid varje programstart. Programmet är tre och ett halvt år (210 högskolepoäng) och undervisningen kommer att vara på heltid i huvudsak på Campus Gotland. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning som kommer att genomföras i nära samarbete med Region Gotland.

Antagningen sker genom Uppsala universitet. Se Uppsala universitets hemsida för mer information. För programstart hösten 2018 är anmälan senast 16 april 2018.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade