Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt på Palliativt forskningscentrum

Avslutade forskningsprojekt på Palliativt forskningscentrum

Senast uppdaterad: .

Forskningsområden vid PFC
Forskningsprojekten knyter an till människans hela livscykelperspektiv från barn till äldre-äldre. Exempel på områden är:

  • Barnfamiljen och närstående i palliativ vård
  • Döendet, förberedelser, stöd och vård
  • Organisation, teamarbete och ledarskap
  • Psykologiska, existentiella och etiska perspektiv
  • Samtal och kommunikation i palliativ vård
  • Sorg, processer och strategier

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade