Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Seminarier

För hösten 2020 finns ännu inga planerade publika seminarier på grund av Coronapandemin. Vi återkommer efter sommaren med mer information om kommade seminarier.

Centrum för civilsamhällesforskning arrangerar regelbundet vetenskapliga seminarier kring det civila samhället. Under 2020 kommer centret att introducera en ny ansats som dels innebär att vi har ett gemensamt tema för varje termin, dels att vi bjuder in utvalda externa personer som har kunskap i och intresse för den fråga som står i centrum för varje givet seminarium. Dessa seminarier hittar du här.


Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade