Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sköndalsinstitutets skriftserie 1998–2005

Mellan 1998 och 2005 gav dåvarande Sköndalsinstitutet, numera Avdelningen för forskning om det civila samhället, ut en skriftserie.

Förteckning över skrifter i serien

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Thomasina Borkman, Magnus Karlsson, Carol Munn-Giddings, Lesley Smith (2005). Self-help and mental health: case studies of mental health self-help organizations in US, England and Sweden
Göran Johansson (2005). Särlaregnets tid: fragment och bilder från Betania - pingstförsamling i och ur tiden
Tommy Lundström (2004). Teorier om frivilligt socialt arbete: en diskussion om forskningens läge och organisationernas framtid
Charlotte Engel (2002). För en ny tid?: förskjutning eller förnyelse - en inventering av diakonins dilemma
Jan-Håkan Hansson, Filip Wijkström (2001). Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit?: fallet Basta arbetskooperativ : slutrapport från ett forskningsprojekt
Anna Meeuwisse (2001). Ett högriskprojekt: om missbrukarrehabilitering på Basta arbetskooperativ
Eva Jeppsson Grassman (2001). Medmänniska och anhörig : en studie av informella hjälpinsatser
Göran Johansson (2001). Räcka varandra handen: mångsidig, entydig, kontinuerlig - narkotikaprevention i norra Örebro län
Göran Johansson (2001). Varför hade Moses en syster?:  antropologiska aspekter på berättelser och föreskrifter ur Moseböckerna
Göran Johansson (2001). Välsignelse eller förbannelse?: om koka och kokabruk
Magnus Karlsson (2000). Delade erfarenheter: om självhjälpsgrupper i Sverige
Emilia Forssell (1999). Äldres död: anhöriga och personal berättar
Göran Johansson (1998). Det lilla extra
Göran Johansson (1998). Saligare att ge: om givandets problem - ett missionsexempel

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade